تجهیزات اتاق عمل

0
487

پیشرفت روزافزون دانش پزشكی همراه با رشد فزاینده دست آوردهای تكنولوژی پزشكی، امروزه ، افق های جدیدی را در عرصه درمان و مداوای بیماران گشوده است . از سوی دیگر جراحی به عنوان یكی از اساسی ترین شیوه‌های درمان همه روزه ، سهم بیشتری را در بهبود و بازیافت سلامت بیماران ایفا می كند . اتاق عمل یكی از حساس ترین قسمت های بیمارستان است چرا كه به علت اعمال وتجهیزات ویژه ای كه درآن وجود دارد كوچك‌ترین سهل انگاری درآنجا می تواند عامل مرگ فرد یا افرادی شود. از این رو از اولین لحظه طراحی این اتاق توسط مهندسان تا لحظه لحظه تمامی عمل های جراحی، اعمال ویژه ای جهت حفاظت جان انسان ها صورت می گیرد.

‌لباس سبز یا آبی پرسنل اتاق عمل
نگاه كردن به رنگ آبی یا سبز می تواند دید پزشك از اشیای قرمز از جمله احشای خون‌آلود را تقویت كند. مغز رنگ‌ها را نسبت به یكدیگر تفسیر می‌كند. اگر جراح به چیزی خیره شود كه به رنگ قرمز یا صورتی باشد، حساسیتش را نسبت به آن ها از دست می‌دهد. در واقع پیام‌های مربوط به رنگ قرمز در مغز محو می‌شود كه می‌‌تواند باعث شود پزشك تفاوت‌های ظریف رنگ‌اجزای بدن را به درستی نبیند. نگاه كردن گاه به گاه به چیزی سبزرنگ می‌تواند چشم‌ها را به تغییرات در رنگ قرمز حساس‌تر كند.
چنین تمركز شدید و مداومی بر روی رنگ‌های قرمز ممكن است باعث توهمات بینایی سبز رنگ روی سطوح سفیدرنگ شود كه حواس جراح را پرت می‌كند. این شبح‌های سبزرنگ در صورتی كه نگاه جراح از بافت‌های قرمز بدن به چیزی سفید رنگ مانند پارچه‌های تخت یا لباس سفید متخصص بیهوشی بیفتد، ممكن است ظاهر شوند.
یك شبح سبز رنگ از احشای قرمز بیمار ممكن است روی پس‌زمینه سفید ظاهر شود. جراح به هر جا كه نگاه كند، این تصویر پریشان‌كننده مانند نقاط نورانی شناوری كه پس از فلاش زدن دوربین جلوی چشمان شما ظاهر می‌شود، دید او را دنبال می‌كند. این پدیده به این علت رخ می‌دهد كه نور سفید حاوی همه رنگ‌های رنگین‌كمان از جمله سبز و قرمز است، اما از آنجا كه دید جراح حساسیتش را به رنگ قرمز از دست داده است، مغز پیام‌های دریافتی را به رنگ سبز تفسیر می‌كند.

مركز استریل (CSR)
 ‌استریل كردن ست ها و لوازم جراحی بی شك از اهمیت بسزائی بر خوردار است . استریل كردن به معنی از بین بردن تمام موجودات زنده است. لازمه اجتناب نا پذیر انجام اعمال جراحی شرایطی كاملا استریل است . در آموزش تكنیك های آسپتیك تاكید می‌شود ؛تجهیزات استریل است یا خیر، استریلیزاسیون امری مطلق است یعنی وسیله ای تقریبا استریل در حیطه استریلیزاسیون مفهومی ندارد.CSRدر بیمارستان را اگر نتوان قلب بیمارستان نامید بی شك می توان آن را به عنوان شاهرگ حیاتی كلیه فعالیت های و خدمات بیمارستان در نظر گرفت . عملكرد نادرست این بخش فعالیت اتاق عمل را ناكام خواهد كرد. CSR یا مركز استریل، مكانی است كه كلیه وسایل مورد لزوم بخش ها و اتاق عمل بیمارستان در آنجا ضدعفونی و استریل می شوند.

 ‌خصوصیات فیزیكی مركز استریل
بهترین مكان برای قرارگیری بخش CSR در نزدیكی اتاق عمل است تا در هنگام حمل وسایل برای استریل كردن، مشكلاتی مانند هدر رفتن وقت و انرژی و ایجاد خسارت به دستگاه ها و وسایل پیش نیامده و وسیله مورد نظر به موقع به اتاق عمل تحویل داده شود .
انبار اقلام كثیف و استریل نشده كاملا از هم مجزا و مشخص باشند. برای اینكار استفاده از تابلو و برچسب الزامی است .
قسمت تمیز و كثیف بخش استریل باید كاملا از هم مجزا باشند و رفت و آمد به آن‌ها كاملا كنترل شده باشد .
درب ورودی بخش CSR باید به اندازه ای بزرگ باشد( حدودا ۲۰/۲ متر ) تا عبور و خروج ترالی و برانكار به راحتی امكان پذیر باشد .
در ورودی به CSR، سیاست خط قرمز به منظور حفظ حریم قسمت استریل كاملا مشخص و با نصب تابلو رعایت آن الزامی شود و هشدارهای لازم ارائه شود .
در ورودی بخش CSR مكانی به عنوان رختكن جهت تعویض كفش و پوشیدن گان در نظر گرفته شود . این مكان نیز باید با توجه به حجم فعالیت CSR، فضای لازم را در برگیرد و مكان قرارگیری كفش و دمپایی ( تمیز / كثیف ) در آن تعبیه شود .
در مركز استریل یك درب جهت ورود و خروج كاركنان در نظر گرفته شود و تردد افراد متفرقه محدود و كاملا كنترل شود. تحویل یا تعویض وسایل نیز از طریق پنجره ای كه به این كار اختصاص یافته است انجام پذیرد .
قسمت نگهداری وسایل استریل باید از محوطه CSR جدا باشد و این جداسازی باید حتما از درب تحویل وسایل استریل جلوتر باشد .
سیستم تهویه CSR بسیار اهمیت داشته و باید بتواند به خوبی كار كند . دما در بخش مذكور به دلیل كاركرد دستگاه های اتوكلاو عموما بالا است . بنابراین باید با استفاده از تهویه مناسب بتوان آن را در ۲۷ تا ۳۷ درجه سانتیگراد نگه داشت .
در صورت نصب اتوكلاوهای گازی نظیر اتیلن اكساید باید سیستم تهویه جداگانه برای این اتوكلاوها در نظر گرفته شود تا از سیستم تهویه مركزی مستقل باشد .
مكان های شستشو و سینك های اختصاص یافته بدین امر بایستی یكسره باشند .
در سطح اول وظیفه CSR توسط یك یا دو دستگاه فورا انجام می پذیرد و احتیاجی به اتوكلاو نیست در عین حال می توان یك اتوكلاو ۱۵۰ لیتری برای آن در نظر گرفت .

دستورالعمل مربوط به مركز استرلیزاسیون
۱- تست های اتوكلاو طبق دستورالعمل داخل بسته ها گذاشته شود و پشت نوار تست تاریخ – شیفت- شماره اتوكلاو نوشته شود.
۲- بسته ها نباید بیشتر از ۶كیلوگرم باشد وهمچنین اندازه (عرض پك‌ها) حداكثر ۴۵ سانتی متر باید باشد.
۳- پك ها وبسته های عمل باید به صورت عمودی (ایستاده ) در اتوكلاو قرار داده شود وبه حالت خوابیده نبایستی باشد.
۴- پك ها باید محكم بسته شود و در حالتی گذاشته شود كه بین آن ها فضا جهت عبور بخار باشد واتوكلاو خیلی نباید پر شود.
۵- اطراف پارچه های بستن وسائل باید دوخته شده وسالم باشد.
۶- پس از در آوردن پك ها از اتوكلاو باید كاملا خشك باشد و با دست مرطوب پك ها جابه جا نشود.
۷- درصورتی كه تست های اتوكلاو پس از استریلیزاسیون تغییر رنگ نداده باشند بایستی از استفاده ‌بسته عمل خودداری كرده و فورا با ثبت شماره اتوكلاو، تاریخ و نوع بسته عمل به مسئول اتاق عمل ومسئول كنترل عفونت اطلاع داده شود.
۸- هنگام تحویل ست ها و بسته های عمل كلیه وسائل آن باید كنترل شود. در صورت مشاهده آثار كثیفی بر روی آن ها پرسنل C.S.R بایستی آن ها را تمیز كنند.
۹- كلیه وسائل داخل ست ها و بسته های عمل كه از بیرون آورده می شوند. بایستی توسط پرسنل C.S.R كنترل و بسته بندی شود.
۱۰- دیش ها و پك های عمل توسط افراد غیر‌مسئول به هیچ وجه نباید بسته شود.
۱۱- از ورود افراد متفرقه به محل استریلیزاسیون بایستی خودداری شود.
۱۲- هنگام خروج از واحد كلیه پرسنل بایستی كفش و لباس خود را تعویض كنند.�
۱۳- هنگام كار از ماسك ودستكش استفاده شود

كنترل عفونت در اتاق عمل

در كنترل و پیشگیری از عفونت ناشی از اتاق عمل بر اساس نظام مراقبت عفونت های بیمارستانی توجه سه مورد زیر به عنوان منشاء ایجاد عفونت باید مدنظر باشند:

۱- بیمار
۲- پرسنل اتاق عمل
۳- محیط اتاق عمل

بیمار
در مورد بیمار باید مراقبت های قبل از عمل و آمادگی بیمار مد نظر باشد كه با فرایند های زیر قابل اعمال است:

 ‌ارزیابی از نظر وجود عفونت
الف) قبل از عمل جراحی عفونت های سایر قسمت های بدن و دور از محل مشخص و تحت درمان قرار می گیرد و اعمال جراحی الكتیو تا حل مشكل عفونت به تأخیر انداخته می شود.
ب) كنترل قند خون در بیماران مبتلا به دیابت
ج) تشویق به ترك مصرف سیگار
د) از دادن محصولات خونی لازم برای بیمار دریغ نمی شود.
ه) وضعیت بیمار قبل از عمل از نظر هپاتیت ‌B و HIV مشخص می شود.
و) در صورتی كه بیمار چاق باشد قبل از عمل نسبت به كاهش وزن اقدام می شود.

دوش گرفتن با آنتی سپتیك قبل از عمل جراحی
 ‌لازم است بیمار شب قبل از عمل، دوش گرفته یا با مواد آنتی سپتیك حمام كند.

چیدن موی محل عمل
الف) موهای محل عمل را مگر اینكه ایجاد مزاحمت برای عمل جراحی كند اصلاح نمی كنند.
ب) در صورت نیاز به اصلاح این كار بلافاصله قبل از عمل و با ماشین ریش تراش انجام می گیرد.

‌آماده كردن پوست بیمار در اتاق عمل
الف) قبل از آماده كردن پوست بیمار با مواد آنتی سپتیك به طور كامل محل و اطراف محل برش جراحی را شسته و تمیز می كنند.
ب) ماده آنتی سپتیك مناسب برای آماده كردن پوست استفاده می شود.
ج) این مواد را دایره وار از محل عمل به طرف محیط جهت آماده كردن پوست به كار می برند.
د) حتی الامكان اقامت قبل از عمل بیمار در بیمارستان را به حداقل می رسانند.

‌درمان پرسنل آلوده یا عفونی
 ‌از شركت پرسنل جراحی آلوده یا عفونت یافته تا زمان بهبودی در عمل خودداری می شود.

‌پیشگیری با آنتی بیوتیك قبل از عمل
الف) دادن آنتی بیوتیك به هیچ عنوان به معنی جایگزینی اقدامات مناسب كنترل عفونت در انجام جراحی نیست.
ب) آنتی بیوتیك را فقط در مواردی به كار می برند كه مشخص شده است از عفونت محل عمل جلوگیری خواهد كرد.
ج) از آنتی بیوتیك های بی خطر(safe) ،ارزان وباكتریسید با طیف وسیع استفاده می‌شود.
د) اولین دوز آنتی بیوتیك را در شروع جراحی تجویز می كنند.
ه) سطح درمانی آنتی بیوتیك را در سرم و بافت محل عمل تا پایان دوره عمل و چند ساعت بعد از عمل در سطح درمانی نگه می دارند.
و) پروفیلاكسی را برای مدت طولانی بعد از عمل ادامه نمی دهند.
ز) برای عمل سزارین پر خطر آنتی بیوتیك پروفیلاكسی را بلافاصله بعد از كلمپ كردن بند ناف به كار می برند.
م) قبل از جراحی های انتخابی كولوركتال، با استفاده از تنقیه و مسهل، كولون را از نظر مكانیكی آماده می سازند و روز قبل از عمل از مواد ضدمیكروبی خوراكی غیر قابل جذب در دوزهای منقسم استفاده می كنند.
ی) برای پروفیلاكسی ضدمیكروبی به طور معمول از وانكومایسین استفاده نمی‌كنند.

ب) پرسنل اتاق عمل
۱- شستشوی جراحی دست یا مالش جراحی دست (Surgical handrub) باید قبل از عمل توسط پرسنل اتاق عمل اجرا شود .شستشوی جراحی دست در تمام اعمال جراحی تهاجمی و برای تمام پرسنل اتاق عمل شامل پزشكان، متخصصان بیهوشی و پرستاران لازم است.
۲- ماسك جراحی استاندارد استفاده شود. در صورت مرطوب شدن و در بین اعمال جراحی باید عوض شود. ماسك را نباید از گردن آویزان كرد یا به جبیب گذاشت و دوباره استفاده كرد. ماسك های با كارائی بالا در موارد احتمال بیماری سل استفاده می‌شود.
۳- گان و آپرون های ضد آب(پیش بند) از آلودگی بازوها،سینه و لباس پرسنل با خون و سایر مایعات بدن جلوگیری كرده و نیز از انتشار ارگانیسم از پرسنل به بیمارپیشگیری می كند. تمام پرسنل اتاق عمل باید از گان استریل استفاده كنند.
۴- شان استریل برای ایجاد سدی بین فیلد جراحی و منبع بالقوه باكتری استفاده می‌شود.
۵- تیم جراحی باید لباس های اتاق عمل شامل بلوز و شلوار پوشیده و روی آن گان بپوشند.
۶- كلاه مخصوص اتاق عمل باید استفاده شود.
۷- برای پیشگیری از انتشار قطرات آلوده به چشم و بینی از محافظ چشم و صورت استفاده می شود.
۸- تعویض كفش انجام می گیرد در صورت احتمال آلودگی با خون یا مایعات بدن چكمه غیر قابل نفوذ آب پوشیده می شود.
۹- ناخن ها كوتاه شده و نباید از ناخن مصنوعی استفاده شود و از آویزان كردن جواهرات به دست و انگشتان و ساعد اجتناب كرد.
۱۰- دستكش لاتكس استریل جراحی توسط پرسنل اتاق عمل پوشیده می شود و در صورت آلودگی یا پاره شدن تعویض می شود. پوشیدن دو جفت دستكش احتمال آلودگی دست با خون یا مایعات بدن را كاهش می دهد.
۱۱- در مواردی كه دستكش آلوده شده یا با دست برهنه تماس داشته یا تماس با هر چیز غیر ‌استریل یا سوراخ شدن، نشت داشتن یا پارگی آن را تعویض می كنند.
۱۲- محوطه و محل عمل را مشخص و تا پایان عمل استریل نگه می دارند.
۱۳- مناسب ترین راه تكنیك جراحی را به بهترین روش به اجرا می گذارند. كنترل خونریزی حین عمل و جابجائی آرام بافت محل عمل در كاهش عفونت بعد از عمل مؤثر خواهد بود.
۱۴- در جراحی های پیوند و نیز در جراحی بیماران HBV، HCV و HIV مثبت از دو جفت دستكش استفاده می شود.

ج) كنترل محیط اتاق عمل
۱- حفظ سالم ترین محیط در محل انجام عمل
)aاتاق اختصاصی برای انجام عمل جراحی و اقدامات تهاجمی یا وسایل و تجهیزات استریل مشخص می شود.
b)ورود پرسنل به اتاق عمل محدود می شود.

موقعیت اتاق عمل
a) اتاق عمل باید از محل اصلی رفت و آمد بیمارستان و كریدور های آن مجزا باشد.
b) امكان دسترسی آسان به بخش های جراحی و اورژانس داشته باشد.
c) كف اتاق عمل از مواد مقاوم و دیوارهای آن از مواد قابل شستشوی غیر قابل جذب پوشیده شود.
d) اتاق عمل در ناحیه Aseptic قرار گیرد.

 ‌دما و رطوبت اتاق عمل
a)مناسب ترین میزان رطوبت ۵۵-۵۰%
b) مناسب ترین دما یك درجه سردتر از محیط خارج از اتاق عمل است(۱۸- ۲۴ درجه سانتیگراد)

تهویه اتاق عمل
)aدر اتاق عمل سیستم تهویه فشار مثبت برقرار می شود.
)bحداقل ۱۵ بار تعویض هوا در ساعت انجام شده و حداقل ۳ بارآن باید هوای تازه باشد.
)cورود كل جریان هوا از سمت سقف و خروج آن نزدیك به كف زمین است.
)dتمام هوا باید فیلتر شده گردش مجدد داشته و تازه باشد.
)eبه منظور پیشگیری از عفونت زخم جراحی از اشعه ماورای بنفش استفاده نمی‌‌شود.
)fبجز در مواقع عبور وسایل، پرسنل، و بیمار، درب های اتاق عمل بسته است.
)gبرای انجام جراحی های ایمپلمنت، ارتوپدی، استفاده از اتاق عمل های مجهز به هوای مافوق تمیز مورد رسیدگی و مطالعه قرار دارد.

لوازم اتاق عمل
 ‌وسایلی نظیر دستگاه ساكشن و ونتیلاتور باید برای پیشگیری از آلودگی به طور متناسب انتخاب شود. وسایل به كار رفته باید شمرده شود، كمتر مورد دستكاری قرار گیرد و برای استریل كردن به واحد استریل اتاق عمل فرستاده شود.
الف) تمام وسایل اتاق عمل بر اساس دستورالعمل باید استریل شود.
ب) فقط در مواقعی كه باید از وسایل مراقبت از بیمار استفاده شود از روش فلاش برای استریل كردن استفاده می شود.

پاك كردن و گندزدائی سطوح محیطی
)aدر مواقعی كه در حین عمل جراحی، آلودگی قابل رویت سطوح یا تجهیزات با خون یا سایر مایعات بدن ایجاد شود قبل از عمل جراحی بعدی از گندزدائی مناسب برای تمیز كردن محل آلوده استفاده می شود.
)bبعد از آخرین عمل جراحی كف اتاق عمل با ماده گندزدای مناسب تمیز می شود.

منبع: نشریه مهندسی پزشکی

دفع زباله های اتاق عمل
)aبه علت خطر انتقال بیماری های منتقله از طریق خون زباله های اتاق عمل با كمترین دستكاری دفع می شود.
b)مایعات بدن با پوشش حفاظتی مناسب مثل گان، اپرون و محافظ چشم دفع می شود.
)cلوازم نباید قبل از فرستادن به واحد استریل اتاق عمل (TSSU) شسته شوند.
)dگازهای مورد استفاده در كیسه های آلوده درست در محل استفاده قرار داده می شود.
)eبقیه زباله های آلوده طبق امكانات موجود جابجا می شود.

۸- نمونه گیری میكروبیولوژیك
)aنمونه گیری به صورت رایج از محیط اتاق عمل توصیه نمی شود. فقط تحت عنوان تحقیقات اپیدمیولوژیك از سطوح محیطی یا هوای اتاق عمل نمونه میكروبیولوژیك تهیه می‌شود.

۹- آسپسی و تكنیك جراحی
الف) در زمان كار گذاشتن وسایل داخل عروقی (كاتترمركزی) یا كاتترهای بیهوشی نخاعی یا اپیدورال یا در زمان توزیع و مصرف داروهای داخل وریدی اصول آسپسی رعایت شود.
ب) وسایل و محلول های استریل را بلافاصله قبل از مصرف روی یكدیگر سوار یا مخلوط نمی كنند.
ج) به بافت ها به آرامی دست می زنند، هموستاز مؤثری بر قرار می كنند، نسوج مرده و جسم خارجی را به حداقل می رسانند و فضای مرده در محل جراحی را از بین می برند.
د) در صورتی كه محل جراحی به شدت آلوده باشد بستن پوست را در مرحله اول به تأخیر می اندازند یا محل انسزیون را باز گذارند تا در مرحله بعدی ترمیم شود.
ه) اگر درناژ لازم باشد از درن ساكشن بسته(هموواگ) استفاده می شود. درن را در محل انسزیون جداگانه و دور از انسزیون محل عمل جراحی قرار می دهند. هر چه سریع‌تر درن را خارج می كنند.

۱۰- مراقبت از انسزیون بعداز عمل جراحی
الف) اگر انسزیون در مرحله اول (زمان جراحی)بسته (بخیه)شده است،بعداز عمل به مدت ۲۴ تا ۴۸ ساعت از پانسمان استریل استفاده می كنند.
ب) قبل و بعد از تعویض پانسمان و در صورت هر گونه تماس با محل جراحی دست‌ها شسته می شود.
ج) اگر نیاز به تعویض پانسمان محل انسزیون باشد از روش استریل استفاده می شود.
د) در رابطه با مراقبت صحیح از محل انسزیون علائم عفونت زخم و لزوم گزارش‌دهی چنین علایمی، به بیمار و خانواده وی آموزش داده می شود

نخ های بخیه

تمام اعمال جراحی با ایجاد زخم عمدی در بافت آغاز می شود . پس از جراحی، بستن مناسب و نگهداری مطلوب ناحیه جراحی، مهم‌ترین فاكتور در ترمیم مناسب بافت ها و موفقیت جراحی است. هدف جراحان نیز به حداقل رساندن اختلالات ظاهری، ترمیم بهتر و در نتیجه دستیابی سریع تر به عملكرد طبیعی در ناحیه جراحی است. آگاهی از نحوه مراقبت از زخم و روند ترمیم بسیار اهمیت دارد . به همین دلیل، داشتن اطلاعاتی در مورد نخ بخیه مناسب یا مواد شبه بخیه ای كه در ترمیم بافت ها به دنبال جراحی به كار می روند یك اصل اساسی در جراحی به شمار می رود. بخیه ها به علت تفاوت در تركیب، پاسخ های التهابی متفاوتی در بافت ها ایجاد می كنند.

محققان نشان داده اند كه هر چه تجمع سلول های التهابی در بافت همبند اطراف نخ بخیه یا به عبارت دیگر واكنش بافتی كمتر باشد، تشكیل بافت پوششی سریع تر و ترمیم زخم بهتر خواهد بود از آنجا كه ممكن است پاسخ التهابی ایجاد شده توسط نخ بخیه موجب تأخیر در ترمیم زخم شود ، بنابراین میزان واكنش بافتی نسبت به جنس نخ بخیه یكی از فاكتورهای بسیار مهم در انتخاب بهترین ماده برای بستن زخم از میان انواع مختلف نخ بخیه به شمار می رود. مطالعات مختلف نشان داده است كه انواع نخ بخیه پاسخ های التهابی متفاوتی در مخاط دهان ایجاد می كنند. همچنین نشان داده شده كه واكنش مخاطی ناشی از آسیب روز اول ورود سوزن به بافت برای تمام نخ ها مشابه است چرا كه اندازه سوزن به كاررفته تقریبا مشابه بوده است. لذا تفاوت بالینی موجود در التهاب مخاطی بین نخ بخیه ها، در این دوره زمانی مربوط به نوع نخ بخیه است. این تفاوت همچنین می تواند به توانایی متفاوت در تجمع دبری ، پلاك میكروبی و جریان یافتن میكروارگانیسم ها به داخل كانال بخیه بستگی داشته باشد لذا داشتن اطلاعاتی در مورد واكنش مخاطی نسبت به انواع نخ بخیه مورداستفاده، ارزشمند است. نخ بخیه باید با حداقل صدمه و پاسخ بافتی ترمیم اولیه در بافت بریده شده را ایجاد كرده و تا حد امكان اسكار ایجاد نكند. مشكل عمده در بافت های دهان كه آن را از سایر مناطق بدن متمایز می‌سازد، غوطه ور شدن دائمی نخ و مسیر بخیه در بزاق است كه حاوی بسیاری از میكرو ارگانیسم ها است كه می توانند به بافت های زیرین وارد شوند لذا محیط دهان یكی از مناطق خاص بدن است كه هنگام جراحی بایستی آناتومی، فیزیولوژی وخصوصیات ذاتی آلودگی آن مدنظر قرار گیرد. اگر در فرایند ترمیم، بخیه ها خیلی زود برداشته شوند، زخم تحت كشش احتمالا دوباره باز خواهد شد . اگربخیه ها به مدت بسیار طولانی باقی بمانند مسیر عبور نخ بخیه ممكن است به صورت دائمی با بافت پوششی پوشیده شود همچنین در طولانی مدت بخیه ها نقش مفیدی ندارند و آلودگی مخاط زیرین ر ا افزایش می دهند، از این رو برای برداشتن نخ بخیه، زمان های كوتاه تری كه طی آن مقاومت كافی در برابر جدا شدن بافت های بخیه شده فراهم آمده است، پیشنهاد می شود. نخ بخیه سیلك، چند رشته ای و غیرقابل جذب است و به دلیل راحتی استفاده و ارزانی قیمت در گذشته به طورگسترده ای مورد استفاده قرار می گرفت اما با توجه به مطالعات بسیاری كه در این زمینه انجام شده است، طبیعت چند رشته ای آن موجب آلودگی زخم، تجمع باكتری و خرده های مواد غذایی در سطح و در نتیجه التهاب اطراف زخم و تأخیر در ترمیم می شود بنابراین امروزه نخ بخیه مناسبی برای جراحی اندودنتیك محسوب نمی شود و استفاده از بخیه‌های تك رشته ای توصیه می‌شود. نخ بخیه‌های چند رشته ای و آن‌هایی كه تعداد گره بیشتری نیاز دارند، نسبت به تك‌رشته‌ای ها تمایل بیشتری به جذب مایعات دهان و به دنبال آن میكروارگانیسم ها در طول كانال بخیه به سمت بافت همبند دارند. حتی باكتری های غیرمتحرك نیز ازدرون بخیه های چند رشته‌ای منتقل می شوند.
نخ های بخیه جراحی ، نخ های تك یا چند فیلامنتی استریل است كه نقش در كنار هم نگه داشتن بافت های مجروح را تا زمان بهبودی آن‌ها به عهده دارند . این نخ های معمولا برای بخیه زدن بریدگی یا برش های جراحی مورد استفاده قرار می گیرند یا اینكه به عنوان شریان بند (لگاتور) بدون استفاده از سوزن برای گره زدن انتهای رگ ها یا مجرا های دیگر جهت جلوگیری از خونریزی یا نشت مایعات دیگر مورد استفاده قرار می گیرند . نخ های بخیه جراحی ممكن است دارای پوششی از چربی-فلوئورو كربن ها و سیلیكن ها باشند . این پوش‌ها برای كاهش خاصیت مویینه و بهبود خواص دیگر انجام می‌شود .نخ های چند فیلامنتی ممكن است به صورت صاف یا بافته شده (قیطان) مورد استفاده قرار بگیرد. نوع قیطانی از نظر كاركرد راحت تر بوده و گره پایدارتری دارد. نخ های بخیه صاف در مقابل از نظر عبور از بافت راحت تر عمل كرده و همچنین راحت از بافت بیرون كشیده می شوند . این نوع نخ ،كشش بافت با خود را ندارد.

نخ های بخیه به دو گروه تقسیم می شوند:

 ‌۱- نخ های بخیه قابل جذب
در نوع قابل جذب اجزا می تواند از هم متلاشی شود و این از بین رفتن در بافت بدن صورت می گیرد و معمولا بعد از دو تا شش ماه ناپدید می شود.

۲- نخ های بخیه غیر قابل جذب
نوع غیر قابل جذب در مقابل تخریب بیولوژیك مقاوم بوده و به عنوان یك جسم خارجی در محل باقی می ماند تا آنكه از محل دور شده یا آنكه توسط بافت به بیرون فرستاده می شود .برای تولید نخ بخیه ممكن است از الیاف فلزی، الیاف طبیعی (كتان، ابریشم، پنبه )، كولاژن و همچنین الیاف مصنوعی استفاده شود. در این بین نخ های بخیه فلزی قوی‌ترین و انواع طبیعی ضعیف ترین هستند.

نخ های تهیه شده از روده حیوانات و كولاژن بازیافته
روده كوچك حیوانات كه اساسا از پروتئین كولاژن تشكیل می شود مورد استفاده نخ بخیه است. این نوع نخ بخیه كه به ندرت برای بخیه زدن پوست مورد استفاده قرار می‌گیرد توسط بافت جذب می شود.سرعت جذب به نوع بافت بستگی دارد و تا زمانی كه نخ های بخیه پلی گلوكولیك اسید تولید شد به عنوان تنها نخ بخیه قابل جذب به كار می‌رفتند.نخ بخیه كولاژن بازیافته شده از طریق ترریسی تعلیق همگن كولاژن خالص تهیه شده اند .كولاژن از تاندون حیوانات گرفته می شود .كاربرد این نوع نخ بخیه كه می‌توان آن را به صورت بسیار ظریف تولید كرد مربوط به جرا حی های چشم است.

 

نخ های بخیه مصنوعی قابل جذب
 ‌نخ های بخیه مصنوعی قابل جذب مثل دكسون (Dexon) در سال ۱۹۷۰ از طریق گلیكونیك اسید و سپس كشش آن تهیه شدند . این نوع نخ در مقایسه با نخ های تهیه شده از روده از نظر خواص فیزیكی، جذب و بیولوژیك بسیار یكنواخت تر و همچنین استحكام گره اولیه آن بالاتر است.

نخ بخیه ابریشمی
این نوع نخ قابل جذب نیست اما از لحاظ كاركرد در نوع خود بهترین است . این نوع نخ، سپس صمغ گیری شده و به رنگ مشكی درآمده و سپس با لایه ای از واكس یا سیكیكن در آورده می شود. این نوع نخ اگر چه غیر قابل جذب است اما بعد از شش ماه باقی ماندن در بدن ثلث استحكام خود را از دست داده و ممكن است در نهایت كاملا جذب شود.

نخ های پنبه ای و كتانی
نخ بخیه پنبه ای از تابیدن الیاف نسبتا بلند تهیه می شود دارای گره ای پایدار بوده و اما ضعیف‌تر از سایر نخ ها است. نخ بخیه كتانی به مقدار زیاد كاربرد ندارد. از بیشترین كاربردهای آن می توان در جراحی های روده نام برد.

نخ های بخیه پلی استری
این نوع نخ ها غیر قابل جذب هستند. فیلامنت های پلی اتیلن تر فتالات ، از قویترین نخ های بخیه غیر قابل جذب به شمار می رود و استحكام خود را برای مدت زمان طولانی در بدن حفظ می كند . لذا از این نوع فیلامنت برای تهیه پروستز های لوله ای شكل جهت جایگزین شریان به صورت بافته شده به كار می رود. كابرد نخ های پلی‌استری در جراحی‌های قلب وعروق بسیار متداول است.

نخ های بخیه پلی الفینی
فیلامنت های پلی اتیلن سنگین و همچنین پلی پروپیلن ایزو تاكتیك از سال های اوایل ۱۹۶۰ به عنوان نخ بخیه مورد استفاده قرار گرفته است. این نوع نخ بسیار بی اثر بوده و بر خلاف پلی امید ها تحت تاثیر تخریبی مایعات بافتی قرار نمی گیرد . استحكام گره نخ پلی اتیلنی مشابه نخ ابریشمی است و از نخ پلی پرو پیلنی نرم تر است . نخ های پروپیلنی از نظر استحكام گره ، مشابه نایلون بوده و مقاومت بالایی در مقابل خستگی دارد و در جراحی های قلب و عروق مورد استفاده قرار می گیرد. نخ های بخیه پلی‌اتیلنی و پلی پروپیلنی در تعمیر پوست و همچنین برش شكم به كار گرفته می شوند

تجهیزات اتاق عمل

در این بخش به معرفی برخی تجهیزات مورد استفاده در اتاق عمل شامل میكروسكوپ، نكاتوسكوپ ، چراغ سیالتیك، دفیبریلاتور،ترالی ،دستگاه استریلیزاسیون و … خواهیم پرداخت.

‌میكروسكوپ
این دستگاه در عمل های جراحی گوش، چشم، عروق، پیوند اعصاب و… مورد استفاده قرار می گیرد. میزان درشت نمایی این میكروسكوپ ها تا ۴۰ مرتبه می تواند باشد. دستگاه میكروسكوب به جراح در عمل های ظریف می تواند كمك كند. این دستگاه توسط قرص های فرمالین بعد از ۲۴ ساعت استریل می شود.

نگاتوسكوپ
نگاتوسكوپ وسیله ای است كه برای مشاهده فیلم های رادیوگرافی مورد استفاده قرار می گیرد . این وسیله می تواند در داخل دیوار اتاق عمل تعبیه شود و هم می تواند به صورت جداگانه قرار گیرد. نگاتوسكوپ ها در ابعاد و اندازه های گوناگونی موجود هستند.

‌چراغ سیالتیك Surgical Light
‌مناسب ترین چراغ برای اتاق عمل چراغ سیالتیك است، چراغی كه برای نوری كه روی محل جراحی ایجاد می كند بسیار حائز اهمیت است و دارای انواع مختلف مثل چراغ های تك قمره، دو قمره ، سه قمره كه می توانند قسمت های مختلف را روشن كنند. در چراغ های سیالتیك نور و طول موج چراغ ها با چراغ های معمولی متفاوت است.ویژگی مهم این چراغ ها داشتن نور سرد است تا در هنگام جراحی دمای اتاق بالا نرود. این چراغ ها به آسانی جابجا می شوند؛ گردش كامل بازو (۳۶۰ درجه) ، قابل شستشو و غیرقابل اشتعال است و دیگر اینكه هیچ سایه ای روی محل جراحی نداشته باشد. برای از بین بردن سایه در بعضی چراغ های چند قمره (شدت روشنایی هر قمر از لوكس ۹۰۰۰۰ الی ۱۶۰۰۰۰) زاویه تابش لامپ را به گونه ای تنظیم می كنند كه در ایجاد سایه ممانعت كند و در چراغ های تك قمره از سیستم اینه ای برای این منظور استفاده می‌شود. قابلیت حركت به سمت بالا و پایین برای قرار گرفتن در محل مناسب از دیگر ویژگی های این چراغ ها است. چراغ‌های سیالتیك در دو مدل‌ثابت و پرتابل وجود دارد و چراغ سیالتیك را می توان مجهز به سیستم دوربین و مانیتورینگ كرد.
استفاده از سیستم تك لامپ، حذف سایه، حرارت پایین و استفاده حداقل از انرژی برق – مجهز به لامپ یدك و سیستم اتوماتیك جایگزینی لامپ یدك با لامپ اصلی توسط موتور در ۳/۰ ثانیه -سیستم نور با گرمای كم (حداكثر ۲ درجه سانتیگراد در ناحیه گردن جراح- ) عمق فوكوس بال (۷۰ سانتیمتر- )گردش كامل بازو (۳۶۰ درجه) و تنظیم بسیار آسان.
چراغ‌های سیالتیك اتاق عمل یك قمره – دو قمره و سه قمره ( شدت روشنایی هر قمر از ۳۵۰۰۰ الی ۱۶۰۰۰۰) به همراه سیستم دوربین و مانیتورینگ و مدل پرتابل ۵۰۰- Sola 300Solaاستفاده از سیستم تك لامپ Stand by، حذف سایه، حرارت پایین و استفاده حداقل از انرژی برق
مجهز به لامپ یدك و سیستم اتوماتیك جایگزینی لامپ یدك با لامپ اصلی توسط موتور در ۳/۰ ثانیه
سیستم نور با گرمای كم (حداكثر ۲ درجه سانتیگراد در ناحیه گردن جراح- ) عمق فوكوس بالا (۷۰ سانتیمتر) و تنظیم بسیار آسان

مكان های مورد استفاده علاوه بر اتاق های عمل
اتاق معاینه ؛ فعالیت پوست اندوسكوپی
!بخش مراقبت های ویژه ؛ جراحی های كوچك بخش پانسمان و بهبود زخم
بخش دیالیز؛دسترسی به عروق جهت فرایند دیالیز

میز مایو
میزی است كه جهت قرار دادن وسایل اولیه جراحی در پایین پای بیمار مورد استفاده قرار می‌گیرد. مایو نام شركت سازنده آن است .

 ‌پایه سرم
 ‌برای نصب سرم مورد استفاده قرار می گیرد كه برای سهولت در حركت چرخدار است .

‌سطل فلزی چرخ دار
 ‌این سطل ها در دو طرف تخت عمل قرار می‌گیرند .

 ‌صندلی تابوره
 ‌این صندلی جهت نشستن جراح، كمك جراح، متخصص بیهوشی، در هنگام جراحی مورد استفاده قرار می گیرد و در اندازه های گوناگونی موجود است .

 ‌ترالی
برای انتقال لوازم و همچنین به عنوان میز كار مورد استفاده قرار می گیرد .

 ‌جا لگنی استیل
 ‌این جالگنی باید ضد زنگ چرخدارباشد و لاستیك چرخدار آن ضد جرقه باشد .

 ‌كپسول اكسیژن
‌برای اكسیژن رساندن به بیمارانی كه دچار كمبود اكسیژن هستند و لازم است اكسیژن از راه استنشاقی به آن ها داده شود مورد استفاده قرار می گیرد. این كپسول ها دارای هوای فشرده است كه داخل آن در حدود ۱۰۰ تا۱۵۰ اتمسفر است .

 ‌فیكو
 ‌امروزه از دستگاه فیكو برای عمل های جراحی چشم مورد استفاده قرار می گیرد. به خاطر پیشرفت های زیادی كه در این دستگاه وجود دارد طول برش روی قرنیه، عوارض آستیگماتیسم و مدت زمان عمل كاهش پیدا می‌كند .

‌دفیبریلاتور یا الكتروشوك
‌این دستگاه قادر است یك شوك الكتریكی واحدی به قلب وارد كند و فیبریلاسیون بطنی یا دهلیزی را بر طرف كند . دستگاه الكتروشوك با برق اصلی شهری كار می كند . دسته ها یی به نام پالس یا الكترود به آن وصل می شود كه از آن ها شوك الكتریكی از طریق قفسه سینه بیمار به قلب می رسد. و قتی دستگاه روشن می شود یك خازن الكتریكی كه در داخل آن وجود دارد آن را تا ۴۰۰ ژول شارژ می كند و درجه انرژی ذخیره شده در خازن بین ۵ تا ۴۰۰ ژول است .
این دستگاه دارای الكترودهایی است كه برای از بین بردن ایست قلبی یا فیبریلاسیون مورد استفاده قرار می گیرد . ژل یا یك ماده هادی را باید به اندازه كافی روی سطح این الكترودها مالید تا هوای بین پوست و الكترودها از بین برود تا سوختكی در محل اتصال الكترود به پوست پیش نیاید. میزان انرژی آزاد شده برای بچه ها بین ۵۰ تا ۲۰۰ و برای افراد بالغ بین ۲۰۰ تا ۴۰۰ ژول متغیر است. الكترودها را محكم روی سینه بیمار قرار می‌دهیم : یكی بالای قفسه سینه و دیگری روی نوك قلب قرار می گیرد .
دیفیبریلاتورها در انواع كاشتنی، داخلی، خارجی، خودكار و نیمه خودكار ارائه می‌شود. نگهداری سیستم در زمان هایی كه از دستگاه استفاده نمی شود، لازم است تا شارژ كامل در دمای اتاق كه معمولا بسته به نوع سیستم ۴ تا ۲۴ ساعت به طول می انجامد، در حال شارژ مداوم باشد.

رادیوگرافی پری اپیكال و پانورامیك دیجیتالی
به وسیله این دستگاه ها تصویربرداری از چند دندان یا همه دندان ها انجام می شود كه برای تشخیص و درمان های دندانپزشكی به عنوان یكی از ملاك های اصلی مطرح است. توموگرافی یا تصویربرداری از مقاطع مختلف فك از دیگر قابلیت های این دستگاه است. همچنین رادیوگرافی از TMJ به وسیله این دستگاه امكان پذیر است و تصویربرداری به روش دیجیتالی در این دستگاه ها امكان دریافت تصاویر رادیوگرافی را از تمامی مانیتورهای كلینیك كه به صورت شبكه با هم در ارتباط هستند بلافاصله پس از انجام رادیوگرافی مهیا می سازد. در این روش درصد كمتری از دوز اشعه استفاده شده و در نتیجه آسیب حاصل از اشعه مضر ایكس به بیمار به حداقل می رسد. علاوه بر اینكه امكان تغییر در بزرگنمایی، شفافیت و كنتراست تصاویر در نرم افزارهای تخصصی مربوط وجود دارد. تصاویر رادیوگرافی قابل چاپ هستند و امكان بایگانی آن ها هم به صورت چاپی و هم به صورت فایل بر روی كامپیوتر وجود دارد.

دستگاه استریلیزاسیون اتوكلاو
اتوكلاو دستگاهی است كه برای استریلیزه كردن لوازم و تجهیزات پزشكی خصوصا تجهیزات اتاق عمل مورد استفاده قرار می گیرد. در اتوكلاو از بخار آب برای استریلیزاسیون استفاده می شود. برتری اتوكلاو نسبت به سایر دستگاه های حرارتی استفاده از بخار آب است كه امكان استریلیزاسیون لوازمی كه قسمت های پلاستیكی دارند را نیز می دهد. استفاده از این دستگاه قابل كنترل، بدون باقیمانده، سریع و قابل اطمینان است. علاوه بر اینكه امكان ثبت دقیق زمان استریلیزاسیون توسط خود دستگاه به صورت پرینت و مكتوب وجود دارد. از آنجا كه در مقایسه با سایر روش ها اتوكلاو به ابزارآلات آسیب كمتری می رساند، به عنوان بهترین روش استریل در نظر گرفته می‌شود.

 ‌مانیتور علایم حیاتی
‌امكان مشاهده پیوسته ECG و ذخیره آن
‌ثبت ضربان قلبی
‌امكان مانیتور مركزی
‌تعریف آلارم های معمول بر روی دستگاه
‌نقص فنی
‌مشكلات بالینی
‌پالس اكسیمتری
‌تنفس و در موارد ضروری كاپنو گراف
‌امكان اتصال به شبكه
‌امكان اندازه گیری فشار خون تهاجمی و غیر تهاجمی
‌اندازه گیری دما

 ‌كاربرد :

‌جمع آوری اطلاعات مربوط به بیمار
‌نمایش و ذخیره آن ها
‌هشدار به تیم درمانی در مواقع ضروری
‌برون ده قلبی، نرخ ضربان، نرخ تنفس، دما، میزان گازهای تنفسی و گازهای خونی ۲ECG, IBP, NIBP, SPO

 ‌پیزوسرجری
این دستگاه پدیده ای منحصر به فرد در تجهیزات پزشكی به شمار می رود كه قابلیت استفاده در كارهای جراحی، ایمپلنت، اندودنتیك، نوروسرجری را دارد. توانایی برش انتخابی در این دستگاه امكان آسیب به بافت نرم مجاور استخوان را به حداقل می رساند. تنظیم قدرت پمپ با صفحه كلید قابل انجام است و تماس تصادفی با بافت نرم فورا باعث برش نمی شود. از آنجا كه نیروی مورد نیاز توسط اپراتور برای این دستگاه بسیار كم است كنترل جراحی برای جراح به حداكثر می رسد و به دلیل عملكرد چكشی سرقلم ها، برش به صورت تمیز انجام می گیرد. ذرات محلول فیزیولوژی دمای برش را كاهش و وضوح ناحیه جراحی را افزایش می دهد. علاوه بر آن امكان استریل كردن قسمت های مختلف دستگاه به دفعات وجود دارد.

RVG
این نوع رادیوگرافی بسیار پیشرفته قابلیت عكس برداری را به صورت دیجیتالی و با حداقل دوز اشعه دارا است. تصاویری شفاف و دقیق در كمتر از ۳ ثانیه بر روی كامپیوتر آماده و قابل چاپ است. سیستم نرم افزاری بسیار پیشرفته و قوی با دسترسی آسان به تمام ابزارهای مورد نیاز جهت هر گونه تغییر و تصحیح، امكان آنالیز تصاویر را در بزرگنمایی مناسب و دلخواه در اختیار دندانپزشك قرار می‌دهد. سیستم مانیتورینگ تمامی رادیوگرافی‌ها به صورت شبكه بر روی یونیت‌های كلینیك نصب شده و دسترسی به آن از تمامی مانیتورها امكان پذیر است. علاوه بر آن امكان داشتن كپی در آرشیو از تمامی فایل های ایجاد شده به صورت دیجیتالی بر روی كامپیوتر و همین طور نسخه چاپ شده آن وجود دارد.

IntraOral Camera
به وسیله دوربین داخل دهانی، دندانپزشك می تواند دید كافی و كامل از تمام نقاط و سطوح داخل دهان و حلق بیمار داشته باشد و تمام مراحل درمانی و كار را به وضوح در مانیتور نصب شده بر روی یونیت دندانپزشكی ببیند. همچنین دندانپزشك می تواند برای توضیح به بیمار و نشان دادن قسمت های مختلف و پوسیدگی های دندان از آن استفاده كند و باعث سهولت در كارهای جراحی می‌شود.

 ‌میكروموتور چند كاره جراحی
 ‌این میكروموتور به طور خاص برای درمان‌های جراحی فك و صورت در دندانپزشكی طراحی شده است. تنظیم اتوماتیك سرعت و همزمان با آن تنظیم اتوماتیك نیروی پیچشی torque، توانایی برش انتخابی و كنترل شده استخوان را برای جراح فراهم می آورد. تنظیم با هندپیس های مختلف و سازگاری آن ها با دقت بالا از ویژگی های آن محسوب می شود. سیستم اپتیك سلولی، پرتو نوری بسیار درخشان را برای روشنایی ناحیه مورد نظر جراحی از درون هندپیس تأمین می‌كند. با این عمل فرایند جراحی ساده تر، سریع تر و دقیق تر انجام می گیرد.

 ‌دستگاه Zoom
سفید كردن دندان یكی از ساده ترین و در دسترس ترین راه ها برای بهبود ظاهر، ایجاد تأثیر مثبت و به دست آوردن ظاهری جوان تر و زیباتر است. تغییر رنگ های داخلی دندان كه علت خارجی ندارند و به آسانی با تمیز كردن سطح خارجی دندان و جرم گیری از بین نمی روند توسط روش بلیچینگ قابل سفید كردن هستند. در روش های كنونی از نور با طول موج مخصوص توسط این دستگاه برای فعال كردن و گرمادهی به ژل سفید‌كننده استفاده می شود و نسبت به روش های خانگی از تأثیر فوق العاده ای برخوردار است. به طوری كه تا ۱۰ درجه توانایی روشن كردن رنگ دندان ها را درارا است.

Apex Locator
 ‌به گونه ای طراحی شده كه طول كانال ریشه را در شرایط خشك، مرطوب، خون و حتی عفونت، با دقت بالا تعیین می كند و بر روی نمایشگر LCD با وضوح بالا نشان می‌دهد. این دستگاه قابلیت نمایش اپیكال كانستریكشن (تنگه اپیكال) را دارا بوده و همچنین مجهز به سیستم هشدار دهنده صوتی است. كاربرد بسیار آسان این دستگاه برای تعیین موقعیت انتهای ریشه دندان به دندانپزشك این امكان را می دهد كه درمان ریشه كانال دندان را بسیار آسان‌تر و با دقت بالاتری انجام می دهد. از طرفی این دستگاه راحتی بیمار را تأمین كرده و نیاز به گرفتن رادیوگرافی را به حداقل می رساند. در نتیجه بیمار كمتر در معرض پرتوهای مضر رادیوگرافی قرار خواهد گرفت.

Light Cure
 ‌انواع ترمیم های دندانی با مواد همرنگ دندان را به وسیله این دستگاه می توان انجام داد. كامپوزیت یا همان مواد همرنگ دندان به وسیله این دستگاه پلیمریزه شده و با دندان پیوند می یابند و لازم نیست كه بیمار برای خوردن و آشامیدن چندین ساعت صبر كند.

 ‌چسب جراحی
‌جایگزین مناسب برای نخ های بخیه ۵-۰ و كوچكتر
‌ضد آب با خاصیت تراوایی بالا و عبور اكسیژن و رطوبت
‌جایگزینی مناسب جهت استفاده در برش های نواحی دست ها، كشاله ران ، پاها ، فتق، پارگی های درشت نی، بیضه ها، ماما پلاستی، پلك ها، صورت و غیره
‌بسیار مناسب جهت استفاده در موارد اورژانس و فضاهای بیرون
‌به عنوان مكمل جهت جلوگیری از عبور میكروارگانیسم ها و محكم كننده نواحی بخیه شده در جراحی های بزرگ
‌بدون عوارض جانبی سمیت یا حساسیت
‌در طی مدت ۷ تا ۱۰ روز، چسب پوسته پوسته شده و از بین می رود.
‌با قابلیت نگهداری در شرایط دمای اتاق

انواع سوزن های جراحی
دارای نخ و بدون نخ، تیز،كند،راست، نیمه خمیده، خمیده تاپر

سوزن های تیز
كاربرد این سوزن در پوست،گوارش، اعصاب، حفره دهان، حلق، تاندون،عروق است.

سوزن تروكار
بسیار قوی در جراحی زنان و ارتوپدی استفاده می شود.

سوزن گرد یا خمیده
برای داخل حفرات، لایه زیر جلد، چربی، روده، معده، مجاری صفراوی و كبدی، حالب، آپاندیس و اطراف عروق استفاده می شود.

انواع دیگر سوزن های جراحی

۱- نیمه خمیده: ۴/۱خمیده (چشم، میكروسرجری) ، ۸/۳ خمیده (چشم، فاسیا، عضلات،لایه های پوششی، تاندون، عروق، اوروژنیتال

۲- خمیده: ۲/۱ خمیده (مجاری صفراوی، گوارشی، تنفسی، ادراری تناسلی، حفرات بدن، پوست، چربی زیر جلد
۳-  ۵/۸خمیده (قلب وعروق،دهان،بینی، لگن،اوروژنیتال دوخت اولیه)

انواع پنس ها و لوازم جراحی

‌بابكوك : برای گرفتن احشای لوله ای شكل استفاده می شوند .
پنس آلیس : برای گرفتن احشای نرم مانند چربی و زیر جلدی استفاده می شود.
پنس كوخر : برای گرفتن احشای سفت مورد استفاده قرار می گیرد.
پنس های با دندانه: برای گرفتن پوست مورد استفاده قرار می گیرد .
پنس كورد یا شستشو : برای پرپ كردن بیمار مورد استفاده قرار می گیرد.
تناكولوم : در جراحی زنان برای گرفتن جسم رحم مورد استفاده قرار می گیرد .
پنس هموستات : پنس رگ گیر است. برای گرفتن ورید ها و شریان ها استفاده می شود.
كلمپ آلیس : برای كلمپ كردن روده بزرگ مورد استفاده قرار می گیرد .
پرفوراتور دستی : برای سوراخ كردن جمجمه مورد استفاده قرار می گیرد.
بنت : برای با لا آوردن استخوان شكسته مورد استفاده قرار می گیرد.
دسته بیستوری : از شماره ۲ تا ۷ وجود دارد.
تیغه های جراحی : از شماره ۱۰ تا ۲۲ وجود دارد.
لان یا استخوان گیر : برای پلاگ گذاری مورد استفاده قرار می گیرد و در عمل های جراحی ارتوپدی كاربرد وسیعی دارد.
پنس دیباكی : مورد استفاده در عمل های عروق برای كلمپ كردن عروق بزرگ كاربرد بیشتری دارد.
كلمپ دنیس : برای كلمپ كردن روده ها مورد استفاده قرار می گیرد.
سر ساكشن فریزر: در جراحی های اعصاب، گوش – حلق و بینی مورد استفاده قرار می گیرد.
اكارتور گلپی : مورد استفاده در عمل های كمر
اره ژیگی : برای بریدن استخوان مورد استفاده قرار می گیرد به خصوص بریدن استخوان جمجمه
اكارتور كلی : در عمل های جراحی شكم مورد استفاده قرار می گیرد.
پنس كریسون: برای بریدن صفحات استخوان مورد استفاده قرار می گیرد.
لیسن : برای بریدن استخوان های پهن مورد استفاده قرار می گیرد.
رونژور : در عمل های ارتوپدی برای بریدن استخوان های متراكم مورد استفاده قرار می‌گیرد.
لومن : برای ثابت نگه داشتن پلاك در حین پلاك گذاری مورد استفاده قرار می گیرد.
كلمپ مایو رابسون : مورد استفاده در آناستوموز روده
قیچی پاتس : مخصوص جراحی های عروق
سر ساكشن دوشی : مورد استفاده در عمل های جراحی شكم به خصوص روده ها
اكارتور دیور یا پاشنه كش : مورد استفاده در جراحی های شكم به خصوص در افراد چاق
اكارتور ریشه : مورد استفاده در دیسك بین مهره ها – لامینكتومی
استوتوم : برای بریدن سر استخوان مورد استفاده قرار می گیرد.
استیله : مورد استفاده در جراحی های فیستول آنوركتال
اكارتور واژینال :در عمل های هسترواژینال – سر كلاژ مورد استفاده قرار می گیرد.
بوژی : در كورتاژ مورد استفاده قرار می گیرد.
هسترومتر : برای اندازه گیری فوندوس رحم به كار می رود.
كورت : برای تراشیدن بافت استخوانی در ارتوپدی یا رحم در حین عمل كورتاژ مورد استفاده قرار می گیرد.

تیغ ها و دسته بیستوری ها
‌تیغه ها و دسته بیستوری ها : تیغه های بیستوری (Blads) در شكل های مختلف جهت مصارف گوناگون مورد استفاده قرار می گیرند. جنس آن ممكن است از استیل كربن باشد . تیغه‌ها در شماره های مختلف وجود دارند. انتخاب اندازه و نوع این چاقوها بستگی به درخواست جراح و سهولت استفاده از آن در محل عمل دارد .

اسكالپل
معمولا از برنج ، بر حسب اندازه تیغه ها ساخته شده اند و دارای اندازه و اشكال كمی متفاوت هستند . از نمره ۱ تا ۷ بر روی آن ها حك شده كه دسته‌ی نمره ۳ مناسب ترین دسته برای اكثر اعمال جراحی است . دسته بیستوری شماره ۷ به صورت نازك و بلند ساخته شده و برای استفاده در جراحی‌های عمیق مثل شكاف بر روی مجرای صفراوی مناسب است ( این مجرا جهت عبور كاتتر از داخل آن و شستشو و تزریق ماده حاجب برای عكس‌برداری و نیز تشخیص وجود گرفتگی یا سنگ شكاف داده می شود. ) همچنین در جراحی عروق برای ایجاد برش روی رگ ها از چاقوهای ظریف استفاده می شود.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید