کارگاه آموزشی ناظرین فنی

دوره آموزشی مقدماتی مسئولین فنی تولید (ماسک) با همکاری دانشگاه علوم پزشکی و مرکز مهندسی پزشکی شیراز برگزار شد :   دوره آموزشی مقدماتی مسئولین فنی...

دستگاه یورودینامیک

دسـتـگـــاه یــورودیـنــامـیــك ، دسـتـگــاهــی كــامــلا تشخیصی است كه به طور وسیعی برای تشخیص بـیـمـاری هـای مـربـوط بـه قـسـمـت زیـریـن سـیـستم ادراری مـانـنـد بـی اخـتـیـاری...

سومین مدرسه تابستانه ملی مهندسی پزشکی و علوم بین رشته ای...

سومین مدرسه تابستانه ملی مهندسی پزشکی و علوم بین رشته ای کشور

چگونه با اصطلاحات مهم مهندسی پزشکی آشنا شویم؟

کتاب زبان تخصصی مهندسی پزشکی همراه با ترجمه منتشر شد. انگلیسی برای دانشجویان مهندسی پزشکی : English for the students of Biomedical Enginnering شامل متن اصلی...

سمینارهای ملی مهندسی پزشکی

سومین مدرسه تابستانه مهندسی پزشکی و فناوریهای نوین

شروع کارگاه های زمستان 97

کارگاه های تخصصی مهندسی پزشکی در زمستان 97 در حال برگزاری می باشد.
- تبلیغات -

آخرین مقالات