آموزش برنامه نویسی با پایتون

آموزش برنامه نویسی با پایتون گروه فیزیک و مهندسی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز با همکاری مرکز مهندسی پزشکی شیراز برگزار میکند: سرفصل اصلی مباحث: آشنایی...

تازه ها

مطالب علمی

اولتراسوندتراپی

اولتراسوند تراپی در دستگاه اولتراسوند، از امواج مکانیکی صوت استفاده می شود تا در بافت لرزش ایجاد کند. تفاوت این دستگاه با اولتراسوند تشخیصی در این...

انواع پیس میکر

کارگاه های آموزشی

کارگاه آموزشی ناظرین فنی

دوره آموزشی مقدماتی مسئولین فنی تولید (ماسک) با همکاری دانشگاه علوم پزشکی و مرکز مهندسی پزشکی شیراز برگزار شد چهار کارگاه آموزشی شامل: کارگاه اول: اصول...
- تبلیغات -

کار با دستگاه DC Shock

مکانیسم شوک الکتریکی دستگاه های شوک الکتریکی در فاصله زمانی چند هزارم ثانیه انرژی الکتریکی با ولتاژ بالا را تخلیه می کنند، این ولتاژ بالا...
سومین مدرسه تابستانه ملی مهندسی پزشکی و علوم بین رشته ای کشور

سومین مدرسه تابستانه ملی مهندسی پزشکی و علوم بین رشته ای کشور

سومین مدرسه تابستانه ملی مهندسی پزشکی و علوم بین رشته ای کشور

تونومتر

تونومتر چیست؟ به وسیله ای که فشار داخل چشم را اندازه بگیرد تونومتر گویند. فشار چشم: سختی و فشاری که در سطح خارج چشم از طرف جلو...

گاما کمرا

معرفی دستگاه نوعی دوربین ویژه است که در پزشکی هسته ای استفاده فراوان دارد. این دوربین تشعشعات ساطع شده از رادیوایزوتوپ های تزریقی را آشکارسازی...

همکاران

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

تیم پژوهشی