MRI و اهمیت کالیبراسیون آن برای تصاویر بهینه تر

پدیده تشدید مغناطیسی هسته ای در بسیاری از مواد در دهه ۱۹۵۰ کشف گردید و برای سالهای زیادی کاربرد اصلی آن در حوزه اسپکتروسکوپی...

تازه ها

مطالب علمی

تاریخچه رادیولوژی در ایران

در سال ۱۸۹۵ ویلهام کنراد رنتگن در گوشه ای از آزمایشگاه خود متوجه انتشار پرتوهایی از حباب شیشه ای لامپ های کاتد وتاثیر آن...

کارگاه های آموزشی

سمینارهای ملی مهندسی پزشکی

سومین مدرسه تابستانه مهندسی پزشکی و فناوریهای نوین
- تبلیغات -

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

کارگاه آموزشی

جهاد دانشگاهی

– اسیلوسکوپ (oscilloscope)

- اسیلوسکوپ (oscilloscope) اصولا کلمه oscilloscope به معنی نوسان نما یا نوسان سنج است و این وسیله برای نمایش دوبعدی سیگنال های متغیر با زمان...

همکاران

جهاد دانشگاهی

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

تیم پژوهشی

تاریخچه رادیولوژی در ایران

در سال ۱۸۹۵ ویلهام کنراد رنتگن در گوشه ای از آزمایشگاه خود متوجه انتشار پرتوهایی از حباب شیشه ای لامپ های کاتد وتاثیر آن...