کاپنوگراف

کاپنوگراف (Capnograph) از دو کلمه کاپنو به معني دي اکسيد کربن و گراف يه معني نمايش نمودار تشکيل شده است. فيزيولوژي : در بيهوشي و بخش...

OCT

نبولایزر

گاما کمرا

لیزر

تازه ها

مطالب علمی

CT-SCAN

سی تی اسكن (CT-SCAN) چیست؟ ریشه لغوی ا ین شیوه تصویر برداری در حقیقت به معنی تصویر گیری مقطعی و عرضی از اعضای بدن می‌باشد. اما...

کارگاه های آموزشی

- تبلیغات -

تونومتر چیست؟ به وسیله ای که فشار داخل چشم را اندازه بگیرد تونومتر گویند. فشارچشم: سختی و فشاری که در سطح خارج چشم از طرف جلو احساس...

آشنایی با میکروسکوپ های پلاریزان

دید کلی در بسیاری از مطالعات میکروسکوپی مثل مطالعه سنگها ، مواد شیمیایی کریستالی و بسیاری از ترکیبات آلی مثل ساختمان کراتین ، عضلات ،...

CT-SCAN

سی تی اسكن (CT-SCAN) چیست؟ ریشه لغوی ا ین شیوه تصویر برداری در حقیقت به معنی تصویر گیری مقطعی و عرضی از اعضای بدن می‌باشد. اما...

همکاران

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

تیم پژوهشی