عضویت در مرکز

نحوه عضویت در مرکز مهندسی پزشکی شیراز :

  • تکمیل فرم عضویت
  • تحویل مدارک مربوطه شامل : کپی کارت ملی و ۲ قطعه عکی ۳*۴
  • کپی کارت دانشجویی (مشمول افرادی که دانشجو می باشند)
  • پرداخت مبلغ حق عضویت یکساله

مزایای عضویت در مرکز مهندسی پزشکی شیراز :

  • استفاده ار تخفیف های ویژه جهت شرکت در رویدادهای آموزشی
  • در اولویت بودن اعضا جهت کارگاه های با ظرفیت محدود
  • در اولویت بودن اعضا جهت همکاری در کارگروهها و تیم های فنی پژوهشی
  • شرکت در کارگاه های آموزشی که بصورت رایگان برای اعضا جامعه مهندسی پزشکی شیراز برگزار می شود
  • قابل ارائه جهت رزومه
  • اولویت در اطلاع رسانی رویدادهای مهندسی پزشکی کشور