عضویت در مرکز

نحوه عضویت در مرکز مهندسی پزشکی شیراز:

 • تکمیل فرم عضویت
 • تحویل مدارک مربوطه شامل: کپی کارت ملی و یک قطعه عکس ۳*۴
 • کپی کارت دانشجویی (مشمول افرادی که دانشجو می باشند)
 • پرداخت مبلغ حق عضویت

مزایای عضویت در مرکز مهندسی پزشکی شیراز:

 • استفاده ار تخفیف های ویژه جهت شرکت در رویدادهای آموزشی
 • در اولویت بودن اعضا جهت کارگاه های با ظرفیت محدود
 • در اولویت بودن اعضا جهت همکاری در کارگروه ها و تیم های فنی پژوهشی و اجرایی
 • شرکت در کارگاه های آموزشی که بصورت رایگان برای اعضا جامعه مهندسی پزشکی شیراز برگزار می شود
 • قابل ارائه جهت رزومه
 • اولویت در اطلاع رسانی رویدادهای معتبر مهندسی پزشکی کشور
 • مشاوره رایگان در جهت ادامه تحصیل و راه اندازی کسب وکار
 • تخفیف ویژه در تهیه مجموعه های آموزشی جامعه مهندسی پزشکی
 • معرفی فرصت های شغلی
 • در اولویت بودن اعضا جهت کارآموزی در مرکز رشد دانشگاه و شرکت های مهندسی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی
 • استفاده از امکانات فنی و تخصصی مرکز رشد جهت پروژه های تصویب شده
 • دعوت به همکاری جهت آموزش های سالانه