گواهینامه آموزش اصول عملکرد و اپراتوری دستگاه الکتروشوک (بهار 1401)

ردیف نام.نام خانوادگی کد ملی
۱ مائده فهندژ سعدی ۲۲۸۳۱۷۵۱۱۹
۲ زهرا حسن زاده ۲۲۸۳۱۱۸۰۶۹
۳ سید پارسا حسینی مهرآبادی ۲۲۸۳۵۱۲۶۵۴
۴ مریم السادات قاسمیان ۰۰۲۱۹۲۷۱۴۶
۵ فاطمه رهایی ۲۴۶۰۴۴۱۲۲۳
۶ مهدی برومندی ۲۴۸۰۴۸۵۹۳۵
۷ زهرا اخلاق زاده ۲۲۸۳۵۱۴۲۶۶
۸ محمدرضا حسینی ۵۴۶۰۰۷۲۵۸۱
۹ علی نیک نیا ۲۴۶۰۴۳۹۲۹۶
۱۰ علی بهمن زادگان ۲۴۶۰۴۱۴۷۴۹
 
ثبت نام بصورت حضوری:

جهت ثبت نام بصورت حضوری می توانید به دبیرخانه دائمی جامعه مهندسی پزشکی شیراز مراجعه فرمایید.

آدرس دبیرخانه جامعه مهندسی پزشکی شیراز: شیراز / میدان امام حسین / ابتدای خیابان مشیرفاطمی / ساختمان شماره ۲ دانشگاه علوم پزشکی شیراز / طبقه سوم واحد ۳۱۶

زمان های حضور: شنبه تا چهارشنبه ساعت ۸:۳۰ الی ۱۴

ثبت نام بصورت غیرحضوری:

جهت ثبت نام بصورت غیرحضوری می توانید با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید.

۰۷۱-۳۸۳۱۵۳۷۲ / ۰۹۱۷-۶۹۶-۴۱۹۳ / ۰۹۱۲-۰۶۰-۱۶۹۸