گواهینامه دوره آموزشی کالیبراسیون تجهیزات پزشکی (تابستان 1401)

ردیف نام. نام خانوادگی کدملی
۱ ساسان رادی ۶۰۰۰۱۴۳۳۵۴
۲ اطهر رحمانی کازرونی ۲۲۸۳۳۷۴۸۳۹
۳ آرمین فروتن ۲۲۸۲۹۸۳۱۳۰
۴ سیده درنا جلالت ۲۲۸۲۷۶۵۲۶۵
۵ ریحانه خوش قدم ۲۲۸۲۴۳۲۲۹۰
۶ زهرا رضایی ۲۳۰۰۵۳۹۷۷۲
۷ آیدا کشاورز ۲۴۲۰۸۸۶۷۰۴
۸ ثمن سوری ۲۴۶۰۴۱۸۶۴۷
۹ صبا رحمانی ۶۰۹۰۰۶۵۳۱۵
۱۰ سیده الهه موسوی ۴۲۲۰۶۹۴۲۰۱
۱۱ محمدرضا فریفته حسن پاک ۲۲۸۳۴۴۷۷۱۲
۱۲ محمدمهدی عباسی ۲۲۸۲۹۵۲۳۶۷
۱۳ آرش کهندل ۰۶۷۰۷۰۰۱۱۸
۱۴ محمد زارع ۲۴۲۰۷۹۰۱۸۹
۱۵ علی رجبی ۲۲۸۳۰۹۲۳۰۳
۱۶ سبحان عابدپور ۲۲۸۳۴۴۲۱۸۴
۱۷ بیتا امیرابراهیمی پور ۳۳۸۱۱۵۹۵۰۱
۱۸ رکسانا رزمجویی ۲۲۸۲۹۲۶۴۵۵
۱۹ ارمغان طاهری ۶۶۱۰۰۴۴۴۸۱
۲۰ فاطمه میرکی ۳۴۹۰۴۲۸۵۱۱
ثبت نام بصورت حضوری:

جهت ثبت نام بصورت حضوری می توانید به دبیرخانه دائمی جامعه مهندسی پزشکی شیراز مراجعه فرمایید.

آدرس دبیرخانه جامعه مهندسی پزشکی شیراز: شیراز / میدان امام حسین / ابتدای خیابان مشیرفاطمی / ساختمان شماره ۲ دانشگاه علوم پزشکی شیراز / طبقه سوم واحد ۳۱۶

زمان های حضور: شنبه تا چهارشنبه ساعت ۸:۳۰ الی ۱۴

ثبت نام بصورت غیرحضوری:

جهت ثبت نام بصورت غیرحضوری می توانید با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید.

۰۷۱-۳۸۳۱۵۳۷۲ / ۰۹۱۷-۶۹۶-۴۱۹۳