گواهینامه دوره آموزشی یونیت و تجهیزات دندانپزشکی (زمستان 1401)

ردیف نام. نام خانوادگی کدملی
۱ زهرا پژدم ۲۴۸۰۷۱۸۰۰۱
۲ زهرا نیکوفام ۲۴۲۰۷۲۹۹۸۶
۳ صنم معتضدی ۲۲۸۲۵۶۰۷۴۴
۴ فاطمه رهایی ۲۴۶۰۴۴۱۲۲۳
۵ ریحانه امیدعلی ۴۲۱۰۴۳۸۹۹۵
۶ فائزه عبداله زاده ۶۷۱۰۰۵۱۳۴۱
۷ غزاله زارعی ۶۶۵۰۰۵۸۴۲۴
۸ ملیکا عدل آسا ۲۲۸۳۰۸۰۳۸۱
۹ راضیه پور جعفر ۲۲۸۳۲۴۸۹۲۲
۱۰ شقایق گشتاسبی ۲۳۸۰۴۴۲۰۳۷
۱۱ محمدرضا حسینی ۵۴۶۰۰۷۲۵۸۱
۱۲ سمیه شهرکی ۳۶۲۱۸۱۹۰۴۵
۱۳ زهرار زارع پور ۲۴۲۰۷۸۴۸۵۵
۱۴ سید امیررضا سجادی ۲۲۸۳۲۳۵۴۴۸
۱۵ فاطمه کریمی ۲۲۸۳۱۳۶۴۱۵
۱۶ مرضیه چترآبنوس ۲۲۸۳۸۸۲۰۶۰
۱۷ تارا سلیمی ۲۵۶۰۳۵۷۶۲۳
۱۸ عباس شهبازی پالنگری ۲۴۲۰۷۰۸۱۸۰

 

ثبت نام بصورت حضوری:

جهت ثبت نام بصورت حضوری می توانید به دبیرخانه دائمی جامعه مهندسی پزشکی شیراز مراجعه فرمایید.

نشانی شعبه ۱: شیراز، میدان امام حسین، ابتدای خیابان مشیرفاطمی، ساختمان شماره ۲ دانشگاه علوم پزشکی شیراز، طبقه سوم، واحد ۳۱۶

نشانی شعبه ۲ در صورت تعطیلی شعبه ۱: خیابان زند، روبروی خیابان ۷ تیر، جنب بانک کارآفرین، ساختمان اکسیر، طبقه ۴

ثبت نام بصورت غیرحضوری:

جهت ثبت نام بصورت غیرحضوری می توانید با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید.

۰۷۱-۳۸۳۱۵۳۷۲ / ۰۹۱۷-۶۹۶-۴۱۹۳ / ۰۹۱۲-۰۶۰-۱۶۹۸ / ۰۷۱-۳۲۳۳۱۹۳۷