گواهینامه دوره آموزش تخصصی تجهیزات پزشکی (بهار 1401)

ردیف نام.نام خانوادگی کد ملی
۱ سید ابوالفضل موسوی ۲۴۴۰۵۳۲۶۲۲
۲ کوثر تواضع ۲۵۵۰۲۳۶۲۵۴
۳ اطهر رحمانی کازرونی ۲۲۸۳۳۷۴۸۳۹
۴ ملیکا یوسفی ۲۲۸۳۳۴۶۶۲۲
۵ حدیث مولایی ۲۲۸۳۳۵۹۶۴۳
۶ کیمیا اسفندیاری ۲۲۸۳۵۴۰۴۸۸
۷ رضا مختارزادگان ۲۲۸۲۸۴۷۱۱۳
۸ آیدا کشاورز ۲۴۲۰۸۸۶۷۰۴
۹ مارال چمن باز ۲۲۸۲۵۸۶۳۰۱
۱۰ علیرضا مهرآزمای ۲۸۰۰۵۶۱۰۱۱
۱۱ ساسان رادی ۶۰۰۰۱۴۳۳۵۴
۱۲ حانیه عبدالله پور ۲۲۸۳۱۴۷۷۰۰
۱۳ محدثه دهقان حسام پور ۵۱۳۰۱۰۵۳۸۹
۱۴ زهرا منفرد ۲۵۵۰۲۳۱۶۴۳
۱۵ علیرضا سهامی ۲۲۸۳۴۴۴۶۵۹
ثبت نام بصورت حضوری:

جهت ثبت نام بصورت حضوری می توانید به دبیرخانه دائمی جامعه مهندسی پزشکی شیراز مراجعه فرمایید.

نشانی شعبه ۱: شیراز، میدان امام حسین، ابتدای خیابان مشیرفاطمی، ساختمان شماره ۲ دانشگاه علوم پزشکی شیراز، طبقه سوم، واحد ۳۱۶

نشانی شعبه ۲ در صورت تعطیلی شعبه ۱: خیابان زند، روبروی خیابان ۷ تیر، جنب بانک کارآفرین، ساختمان اکسیر، طبقه ۴

ثبت نام بصورت غیرحضوری:

جهت ثبت نام بصورت غیرحضوری می توانید با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید.

۰۷۱-۳۸۳۱۵۳۷۲ / ۰۹۱۷-۶۹۶-۴۱۹۳ / ۰۹۱۲-۰۶۰-۱۶۹۸ ۰۷۱-۳۲۳۳۱۹۳۷