گواهینامه دوره آموزش تخصصی تجهیزات پزشکی (بهار 1401)

ردیف نام.نام خانوادگی کد ملی
۱ سید ابوالفضل موسوی ۲۴۴۰۵۳۲۶۲۲
۲ کوثر تواضع ۲۵۵۰۲۳۶۲۵۴
۳ اطهر رحمانی کازرونی ۲۲۸۳۳۷۴۸۳۹
۴ ملیکا یوسفی ۲۲۸۳۳۴۶۶۲۲
۵ حدیث مولایی ۲۲۸۳۳۵۹۶۴۳
۶ کیمیا اسفندیاری ۲۲۸۳۵۴۰۴۸۸
۷ رضا مختارزادگان ۲۲۸۲۸۴۷۱۱۳
۸ آیدا کشاورز ۲۴۲۰۸۸۶۷۰۴
۹ مارال چمن باز ۲۲۸۲۵۸۶۳۰۱
۱۰ علیرضا مهرآزمای ۲۸۰۰۵۶۱۰۱۱
۱۱ ساسان رادی ۶۰۰۰۱۴۳۳۵۴
۱۲ حانیه عبدالله پور ۲۲۸۳۱۴۷۷۰۰
۱۳ محدثه دهقان حسام پور ۵۱۳۰۱۰۵۳۸۹
۱۴ زهرا منفرد ۲۵۵۰۲۳۱۶۴۳
۱۵ علیرضا سهامی ۲۲۸۳۴۴۴۶۵۹
ثبت نام بصورت حضوری:

جهت ثبت نام بصورت حضوری می توانید به دبیرخانه دائمی جامعه مهندسی پزشکی شیراز مراجعه فرمایید.

آدرس دبیرخانه جامعه مهندسی پزشکی شیراز: شیراز / میدان امام حسین / ابتدای خیابان مشیرفاطمی / ساختمان شماره ۲ دانشگاه علوم پزشکی شیراز / طبقه سوم واحد ۳۱۶

زمان های حضور: شنبه تا چهارشنبه ساعت ۸:۳۰ الی ۱۴

ثبت نام بصورت غیرحضوری:

جهت ثبت نام بصورت غیرحضوری می توانید با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید.

۰۷۱-۳۸۳۱۵۳۷۲ / ۰۹۱۷-۶۹۶-۴۱۹۳ / ۰۹۱۲-۰۶۰-۱۶۹۸