گواهینامه دوره آموزش تخصصی تجهیزات پزشکی (تابستان 1401)

ردیف نام . نام خانوادگی کدملی
۱ محمد امین برزگر ۶۴۸۰۰۶۵۶۸۹
۲ زهرا اسکندری ۶۴۸۰۰۶۴۴۴۵
۳ نیوشا قادسی ۲۲۸۲۷۹۱۸۳۵
۴ فاطمه میرکی ۳۴۹۰۴۲۸۵۱۱
۵ زهرا افسرنیا ۲۲۵۳۶۲۶۴۸۱
۶ آرش کهندل ۰۶۷۰۷۰۰۱۱۸
۷ سیده فاطمه افضلی ۲۴۲۰۷۵۷۰۵۱
۸ زهرا سادات طباطبایی ۲۵۳۰۲۶۷۹۰۱
۹ محمد زارع ۲۴۲۰۷۹۰۱۸۹
۱۰ صالح سلطانیان فرد ۲۴۶۰۴۲۹۹۹۱
۱۱ مبینا حسنلی ۲۲۸۳۰۷۶۵۸۷
۱۲ ستاره سیروس ۶۶۵۰۰۵۸۱۲۲
۱۳ سیده هانیه قدسی ۲۲۸۳۴۱۳۴۲۷
۱۴ یلدا مقدس ۶۷۲۰۰۵۹۹۱۲
۱۵ محمد رئوف کریمی ۲۲۸۳۶۳۰۵۷۶
۱۶ فائزه بارانی ۵۱۴۰۰۷۲۷۰۱
۱۷ زهرا حسن زاده ۲۲۸۳۱۱۸۰۶۹
۱۸ عارف پرورش ۲۳۶۰۵۷۶۲۵۹
۱۹ محمدحسن عبداللهی خرمایی ۲۲۸۳۱۴۷۳۸۷
۲۰ کیمیا کمالی سروستانی ۲۲۸۲۴۷۱۷۰۹
ثبت نام بصورت حضوری:

جهت ثبت نام بصورت حضوری می توانید به دبیرخانه دائمی جامعه مهندسی پزشکی شیراز مراجعه فرمایید.

آدرس دبیرخانه جامعه مهندسی پزشکی شیراز: شیراز / میدان امام حسین / ابتدای خیابان مشیرفاطمی / ساختمان شماره ۲ دانشگاه علوم پزشکی شیراز / طبقه سوم واحد ۳۱۶

زمان های حضور: شنبه تا چهارشنبه ساعت ۸:۳۰ الی ۱۴

ثبت نام بصورت غیرحضوری:

جهت ثبت نام بصورت غیرحضوری می توانید با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید.

۰۷۱-۳۸۳۱۵۳۷۲    /  ۰۹۱۷-۶۹۶-۴۱۹۳