دوره آموزشی الکترونیک و اتوماسیون صنعتی پزشکی (تابستان 1401)

دوره آموزشی الکترونیک و اتوماسیون صنعتی- پزشکی     آموزش الکترونیک و اتوماسیون صنعتی پزشکی بصورت حرفه ای و عملی سرفصل اصلی مباحث: آموزش و کار با دسنگاه های...

دوره آموزشی تعمیرات یونیت و تجهیزات دندانپزشکی (تابستان 1401)

دوره آموزشی تعمیرات یونیت و تجهیزات دندانپزشکی       تعمیرات یونیت و تجهیزات دندانپزشکی همراه با بازدید از مراکز و کلینیک های دندانپزشکی سرفصل اصلی مباحث: آشنایی با کلیه تجهیزات...

دوره آموزش تخصصی تجهیزات پزشکی (تابستان 1401)

دوره آموزش تخصصی تجهیزات پزشکی         دوره آموزشی تجهیزات پزشکی و بیمارستانی بصورت عملی همراه با بازدید از بیمارستان سرفصل اصلی مباحث: آموزش تئوری و عملی کاربرد و اصول عملکرد...

دوره آموزشی تجهیزات تصویربرداری_ رادیوگرافی (تابستان 1401)

دوره آموزشی تجهیزات تصویربرداری_ رادیوگرافی آموزش تخصصی تجهیزات تصویربرداری-رادیولوژی همراه با بازدید از مراکز تصویربرداری پزشکی سرفصل اصلی مباحث: اصول عملکرد و اپراتوری دستگاه رادیوگرافی نکات فنی و تعمیرات دستگاه...

دوره آموزش تخصصی تجهیزات پزشکی (بهار 1401)

کارگاه آموزش تخصصی تجهیزات پزشکی   سرفصل اصلی مباحث: آموزش تئوری و عملی کاربرد و اصول عملکرد نجهیزات پزشکی آموزش نکات فنی و تعمیراتی تجهیزات پزشکی آموزش اپراتوری تجهیزات...

دوره آموزشی تعمیرات یونیت و تجهیزات دندانپزشکی (بهار 1401)

دوره آموزشی تعمیرات یونیت و تجهیزات دندانپزشکی   تعمیرات یونیت و تجهیزات دندانپزشکی همراه با بازدید از مراکز و کلینیک های دندانپزشکی سرفصل اصلی مباحث: آشنایی با کلیه تجهیزات...

دوره آموزشی الکترونیک و اتوماسیون صنعتی پزشکی (بهار 1401)

دوره آموزشی الکترونیک و اتوماسیون صنعتی پزشکی     آموزش الکترونیک و اتوماسیون صنعتی پزشکی بصورت حرفه ای و عملی سرفصل اصلی مباحث: آموزش و کار با دسنگاه های...

دوره آموزشی الکترونیک و اتوماسیون صنعتی- پزشکی (زمستان 1400)

دوره آموزشی الکترونیک و اتوماسیون صنعتی- پزشکی   آموزش الکترونیک و اتوماسیون صنعتی پزشکی بصورت حرفه ای و عملی سرفصل اصلی مباحث: آموزش و کار با...

دوره آموزشی تعمیرات یونیت و تجهیزات دندانپزشکی (زمستان 1400)

دوره آموزشی تعمیرات یونیت و تجهیزات دندانپزشکی   تعمیرات یونیت و تجهیزات دندانپزشکی همراه با بازدید از مراکز و کلینیک های دندانپزشکی سرفصل اصلی مباحث: آشنایی با کلیه تجهیزات...

آموزش تخصصی تجهیزات پزشکی (زمستان 1400)

دوره آموزش تخصصی تجهیزات پزشکی   دوره آموزشی تجهیزات پزشکی و بیمارستانی بصورت عملی همراه با بازدید از بیمارستان سرفصل اصلی مباحث: آموزش تئوری و عملی کاربرد و اصول عملکرد...
- تبلیغات -

آخرین مقالات