آموزش تخصصی تجهیزات پزشکی

دوره آموزشی آموزش تخصصی تجهیزات پزشکی در این کارگاه با موارد زیر آشنا خواهید شد: اصول عملکرد و اپراتوری تجهیزات پزشکی و بیمارستانی شامل : الکتروکوتر ...

کالیبراسیون الکتروشوک

کالیبراسیون الکتروشوک بازرسی ظاهری: دستگاه از لحاظ ظاهر طبق استانداردها بررسی کنیم. بازرسی عملکردی: عملکرد دستگاه و خروجی اندازه بگیریم ایمنی الکتریکی نحوه کالیبراسیون الکتروشوک ...

گاما کمرا

معرفی دستگاه نوعی دوربین ویژه است که در پزشکی هستهای مصرف فراوان دارد.این دوربین تشعشعات ساطع شده از رادیوایزوتوپهای تزریقی را آشکارسازی کرده و تشکیل...

کارگاه آموزشی پیشرفته حفاظت در برابر پرتو

💯مرکز رشد فناوری دانشگاه علوم پزشکی شیراز با همکاری سازمان انرژی اتمی و مرکز خدمات تخصصی فناوری سلامت جهاد دانشگاهی فارس برگزار می کند...

لایت کیور

لایت کیور: دستگاهی است که به وسیله نور بنفش مواد ترمیمی دندان را سفت می کند. به این کار Curing می گویند. پس از قرار...

یونیت دندانپزشکی

یونیت و صندلی دندان پزشکی ابزار اصلی کار دندانپزشکی می باشد . ورودیهاي یک یونیت شامل ترکیبی از هوا، آب و برق می باشد...

کارگاه آموزشی ناظرین فنی

دوره آموزشی مقدماتی مسئولین فنی تولید (ماسک) با همکاری دانشگاه علوم پزشکی و مرکز مهندسی پزشکی شیراز برگزار شد :   دوره آموزشی مقدماتی مسئولین فنی...

دستگاه یورودینامیک

دسـتـگـــاه یــورودیـنــامـیــك ، دسـتـگــاهــی كــامــلا تشخیصی است كه به طور وسیعی برای تشخیص بـیـمـاری هـای مـربـوط بـه قـسـمـت زیـریـن سـیـستم ادراری مـانـنـد بـی اخـتـیـاری...

چگونه با اصطلاحات مهم مهندسی پزشکی آشنا شویم؟

کتاب زبان تخصصی مهندسی پزشکی همراه با ترجمه منتشر شد. انگلیسی برای دانشجویان مهندسی پزشکی : English for the students of Biomedical Enginnering شامل متن اصلی...

سمینارهای ملی مهندسی پزشکی

سومین مدرسه تابستانه مهندسی پزشکی و فناوریهای نوین
- تبلیغات -

آخرین مقالات