PET & SPECT

عکسبرداری بوسیله پوزیترون نشری چیست؟ Positron emission tomography یا همان PET  (پت) یک روش تشخیصی است که از طریق عکس های بیولوژیکی از   آشکارسازی تابش ...

رادیولوژی

کلمه Radiology از کلمه لاتین Radius به معنی شعاع یا پرتو گرفته شده است. این عنوان در دانش امروزی بشر فرا گیرنده رشته‌های بسیاری...

گاما کمرا

معرفی دستگاه نوعی دوربین ویژه است که در پزشکی هستهای مصرف فراوان دارد.این دوربین تشعشعات ساطع شده از رادیوایزوتوپهای تزریقی را آشکارسازی کرده و تشکیل...

OCT

این تکنیک، روشی نوین و پیشرفته برای تصویر برداری از لایه های سطحی و عمقی چشم می باشد. با OCT میتوان نمائی از وضعیت...
- تبلیغات -

آخرین مقالات