تونومتر

تونومتر چیست؟ به وسیله ای که فشار داخل چشم را اندازه بگیرد تونومتر گویند. فشارچشم: سختی و فشاری که در سطح خارج چشم از طرف جلو احساس...

cpm

اولتراسوندتراپی

TENS

شاک ویو

تازه ها

مطالب علمی

دستگاه اتوکلاو

تعریف اتوکلاو دستگاه اتوکلاو یا استریل کننده با بخار, یک محفظه (چمبر) دارای فشار است که در آن از بخار اشباع شده برای افزایش دما...

مزایای عضویت

فلومتر اکسیژن

کارگاه های آموزشی

- تبلیغات -

cpm

cpm دستگاه های‌ ‌ CPM جهت حفظ و بازگرداندن دامنه حرکتی مفاصل مورد استفاده قرار می‌ گیرند . حرکت و فشار برای بقای بافت همبند...
سومین مدرسه تابستانه ملی مهندسی پزشکی و علوم بین رشته ای کشور

سومین مدرسه تابستانه ملی مهندسی پزشکی و علوم بین رشته ای کشور

سومین مدرسه تابستانه ملی مهندسی پزشکی و علوم بین رشته ای کشور

سل کانتر (آنالایزر هماتولوژی)

سل کانتر از دو واژه سل به معنی سلول وکانتربه معنی شمارشگر تشکیل شده است. از این دستگاه برای اندازه‌گیری پارامترهای خونی به صورت كمی استفاده می‌كنند. آنالایزرهای هماتولوژی یا...

همکاران

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

تیم پژوهشی