فراخوان همكاري

فراخوان همكاري     مركز رشد تجهيزات پزشكي دانشگاه علوم پزشكي شيراز با همكاري جامعه مهندسي پزشكي شيراز از بين دانشجويان و فارغ التحصيلان علاقمند رشته هاي...

تونومتر

cpm

اولتراسوندتراپی

TENS

تازه ها

مطالب علمی

لیزر

آشنایی با ساختار لیزر و انواع لیزر های موجود نوع لیزر نوع کاملا جدیدی از نور است و درخشان تر و شدید تر از نوری...

سی تی اسکن دندان

کارگاه های آموزشی

گزارش برگزاری دوره های آموزشی تابستان 1393 با همکاری دانشگاه علوم...

با عنایت پروردگار ، مرکز مهندسی پزشکی شیراز با همکاری مرکز رشد تجهیزات پزشکی و کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شیراز و با تجربه...
- تبلیغات -

فشارسنج پزشکی

شاری که در هر انقباض عضله قلب در اثر برخورد خون به دیواره سرخرگ وارد می‌شود فشار خون می‌نامند. فشار خون بوسیله دستگاه مخصوصی...

میکروسکوپ های نوری آزمایشگاهی

میكروسكوپ نوری آزمایشگاهی از نور مرئی كه به وسیله‌ی سیستم‌های عدسی متمركز شده است تا نمونه‌های تحت بررسی را بزرگ‌نمائی كند، استفاده می‌كند. این...

گزارش برگزاری دوره های آموزشی تابستان 1393 با همکاری دانشگاه علوم پزشکی شیراز

با عنایت پروردگار ، مرکز مهندسی پزشکی شیراز با همکاری مرکز رشد تجهیزات پزشکی و کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شیراز و با تجربه...

همکاران

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

تیم پژوهشی