نرم افزار انسیس ANSYS

0
741

نرم افزار انسیس ANSYS

نرم افزار انسيس (ANSYS) از گروه ابزارهاي تحليلي است که از روش المان محدود براي مدل سازي و تحليل در آن استفاده ميشود. روش المان محدود براي حل مسائل پيچيده با هندسه، نوع مصالح و بارگذاري دلخواه ابداع شده است. در اين روش مدل هاي پيچيده ابتدا به المان هاي کوچکتر قابل حل تقسيم شده و سپس با ترکيب نتايج به دست آمده از حل هر المان با يکديگر، پاسخ کل مدل در هر نقطه به دست ميآيد. اين نرم افزار محصول سال ۱۹۹۴ شرکت آمريکايي انسيس است. ساختمان اصلي اين کمپاني در پنسيلوانيا آمريکا واقع شده و در سال ۱۹۷۰ بنيان شده است. نماد انحصاري اين کمپاني در شکل زیر مشخص است. نرم افزار انسيس اعمال بهينه سازي ساختاري، حرارتي، ديناميکي، تعادل وزني و عملکردي و همچنين شبيه سازي هاي مُد ارتعاشي و ضريب اطمينان و ايمني را در طرح ها به صورت قدم به قدم انجام ميدهد. اين نرم افزار طيف وسيعي از مسائلي از قبيل استاتيک، ديناميک، ارتعاشات، انتقال حرارت، سيالات، آگوستيک، پيزوالکتريک، الکترومغناطيس، الکترواستاتيک و غيره را در حالت هاي گوناگون از گذرا، ناگذرا و خطي و غيرخطي در بر ميگيرد.

نرم افزار انسیس ANSYS

نرم افزار انسيس همواره کاربردهاي فراواني در علم مهندسي پزشکي به ويژه بيومکانيک و بيورباتيک دارد. اين نرم افزار در گروه بيومکانيک قرار ميگيرد و از جمله کاربردهاي آن ميتوان به بررسي استحکام و ضريب اطمينان در تجهيزات پزشکي، بهينه سازي در طراحي و ساخت دندان هاي مصنوعي و ايمپلنت ها، بهينه سازي در طراحي اندام هاي مصنوعي اعم از زانو با روش المان محدود، شبيه سازي حرکات جرياني خون در پردازش بيماري هاي قلبي و عروقي، شبيه سازي عملکرد دريچه هاي قلب و کاهش زمان و هزينه در مدل سازي مغزي اشاره کرد.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید