نرم افزار آباکوس ABAQUS

0
870

نرم افزار آباکوس ABAQUS

نرم افزار آباکوس (ABAQUS) يک مجموعه از برنامه هاي مدل سازي قوي است که مبتني بر روش المان محدود، قابليت حل مسائل از يک تحليل خطي ساده تا پيچيده ترين مدل سازي غير خطي را دارا است. اين نرم افزار در واقع از جمله نرم افزارهاي قدرتمند مهندسي به کمک رايانه در زمينه تحليل به روش المان محدود است که توسط کمپاني فرانسوي دازالت سيستمز در سال ۱۹۷۸ انتشار يافته است. نرم افزار آباکوس داراي مجموعه المان هاي بسيار وسيعي است که هر نوع هندسه اي را ميتوان توسط اين المان ها مدل سازي کرد. زبان برنامه نويسي اين نرم افزار بر پايه زبان پايتون است و امکان اسکريپت نويسي در آن وجود دارد. همواره فرآيند پردازش در اين نرم افزار مبتني بر سه مرحله پيش پردازش، پردازش و پس پردازش است که قابليت هاي خاصي را براي تحليل و مدل سازي ايجاد ميکند. نمايي از محيط کاري نرم افزار آباکوس در شکل زیر نشان داده شده است.

نرم افزار آباکوس ABAQUS

نرم افزار آباکوس کاربردهاي بسياري در زمينه هاي مختلف از علوم مهندسي به ويژه علم مهندسي پزشکي و بيومکانيک دارد. اين نرم افزار در طراحي و مدل سازي اندامها و ارگانهاي بدن، شبيه سازي سيستم هاي تجهيزات پزشکي و بيولوژيکي، ايجاد نقشه طرح استخوان ها و مفاصل و تعيين پارامترهاي مکانيکي موجود در سيستم هاي بيولوژيکي، انتقال حرارت، انتشار جرم، مديريت حرارت اجزاي الکتريکي، مسائل مربوط به صوت و التراسوند و تحليل هاي پيزوالکتريک، کاربرد تخصصي دارد. نرم افزار آباکوس در گروه بيومکانيک قرار ميگيرد که با استفاده از آن ميتوان به طراحي تجهيزات مختلف پزشکي، طراحي رابطه اي مکانيکي که عموماً در تجهيزات پزشکي استفاده ميشوند، طراحي انواع پروتزها از قبيل پروتزهاي زانو و پروتزهاي دندان، شبيه سازي فرسودگي و اثرات ضربه براي افزايش طول عمر و قابليت اعتماد ايمپلنت ها، طراحي دريچه قلب، ارزيابي و پيش بيني جراحت ها، طراحي سيستم هاي داروسازي، مدل سازي مفاصل و شبيه سازي فيزيولوژيکي پاسخ سيستم هاي مختلف بدن پرداخت

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید