کالیبراسیون الکتروشوک

0
1802

کالیبراسیون الکتروشوک

 1. بازرسی ظاهری: دستگاه از لحاظ ظاهر طبق استانداردها بررسی کنیم.
 2. بازرسی عملکردی: عملکرد دستگاه و خروجی اندازه بگیریم
 3. ایمنی الکتریکی
کالیبراسیون الکتروشوک

نحوه کالیبراسیون الکتروشوک

 • صحت ژول: تمام ژول ها تست شود.تا ٪۱۵ ±خطا قابل قبول است. روش اجرایی: دستگاه الکتروشوک و تستر را روشن کرده.الکتروشوک را روی ژول مورد نظر قرار داده و آن را شارژ میکنیم.سپس پدال ها را روی Apex و sternum تستر قرار میدهیم و آن را دشارژ میکنیم.ژول اندازه گیری شده روی تستر را با ژول شارژ شده مقایسه میکنیم.
 • تست باتری: روش اجرایی: دستگاه را از برق بکشید.الکترونیک بتواند ۱۵ بارروی باالترین ژول در فاصله های ۱
  دقیقه شارژ و دشارژ شوند.در طول ۱۵ بار شارژ و د شارژ دستگاه نباید خطای  low battery  را بدهد.بار شانزدهم صحت ژول و زمان شارژ را طبق موارد قبل اندازه گیری میکنیم.
 • Sync: تا ۶۰ms ±≤خطا قابل قبول است. روش اجرایی: دستگاه و تستر را روشن کرده دکمه sync یا card را روی تستر فعال میکنیم.سیگنالها را از طریق پدال ها یا کابل ها روی صفحه نمایش ظاهر میکنیم.سپس دکمه sync را روی الکتروشوک فعال کرده.دستگاه را شارژ میکنیم.کلید دشارژ را نگه میداریم تا دستگاه دشارژ شود.تایم را اندازه میگیریم.
 • زمان شارژ شدن: باید ۱۵>time باشد.تستراستفاده شده دراین مورد کرنومتراست. روش اجرایی: دستگاه و تستر را روشن کرده.باالترین مقدار ژول را انتخاب میکنیم.کلید شارژ الکتروشوک را فعال کرده.از زمانی که کلید شارژ را فعال کرده تا زمانی که دستگاه بوق شارژ را میزند زمان را اندازه میگیریم.
 • زمان دشارژ شدن: باید ۳۰s-120 باشد. تستراستفاده شده دراین مورد کرنومتراست. روش اجرایی: دستگاه و تستر را روشن میکنیم.ژول موردنظر را انتخاب کرده.دستگاه را شارژ کرده.از وقتی دستگاه بوق شارژ را زد کرنومتر فعال میکنیم تا زمانی که بوق دشارژ شنیده شود.
 • نشتی خازن

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید