تجهیزات بخش آزمایشگاه بیمارستان

0
932

بخش آزمایشگاه

آزمایشگاه پزشکی، بخشی است که در آن مواد، مایعات، ذرات و بافت های بیولوژیکی بدن انسان از لحاظ مقدار سوخت و سازها، پادزهرها، داروها، وجود مواد بیماری زا نظیر سموم و باکتری ها، قارچ ها، انگل ها، ویروس ها و غیره مورد اندازه گیری و بررسی قرار میگیرند و نتیجه حاصله در قالب نتایج کمی و کیفی ثبت و گزارش میشوند.

آزمایشگاه ها، از نظر مالکیت به ۳ گروه اصلی (دولتی، خصوصی، غیر انتفاعی) و از نظر عملکردی به ۲ گروه اصلی بخش درمان (شامل آزمایشگاه های مستقل و وابسته) و بخش بهداشت و از نظر حجم کاری به ۴ گروه (کوچک، متوسط، بزرگ و خیلی بزرگ) طبقه بندی میشوند. آزمایش های گوناگونی نظیر تست های پایه، بیوشیمی، ایمنی شناسی، میکروب شناسی، آسیب شناسی، خون شناسی و غیره در این بخش در قالب ۲ گروه (آسیب شناسی بالینی و آسیب شناسی تشریحی) انجام میپذیرد. خدمات تشخیصی ارائه شده در طبقه آسیب شناسی بالینی شامل آزمایشگاه بیوشیمی، آزمایشگاه خونشناسی (خونشناسی، انعقاد)، آزمایشگاه ایمنی شناسی (ایمنی شناسی، سرم شناسی، هورمون شناسی)، آزمایشگاه آنالیز ادرار و مایعات، آزمایشگاه میکروب شناسی (باکتری شناسی، انگل شناسی، ویروس شناسی، قارچ شناسی)، آزمایشگاه تشخیص مولکولی، آزمایشگاه ژنتیک، آزمایشگاه سم شناسی و غیره است و در طبقه آسیب شناسی تشریحی، خدمات آزمایشگاهی بافت و سلول انجام میگیرد. در هر آزمایشگاه تشخیص پزشکی، الزاماً بایستی تنها بخش های بیوشیمی، خون شناسی، میکروب شناسی، ایمنی شناسی و سرم شناسی در نظر گرفته شوند و باقی خدمات بسته به نوع، حجم و سطح بیمارستان و آزمایشگاه ها متفاوت است. تجهیزات پزشکی و ملزومات پزشکی این بخش را گروهی از دستگاه های سرمایه ای پزشکی خاص تشکیل میدهند که تعداد استاندارد و مورد نیاز آن، بسته به نوع سکوبندی (مدولار، ثابت، متحرک و ترکیبی)، میز چینی (جهز به هود، مجهز به محفظه نگهدارنده مواد اشتعال زا، ضد لرزش، مخصوص تجهیزات خاص، مخصوص جابجایی مایعات بین ظروف و غیره) و نوع، حجم و تعداد آزمایش های تشخیصی انجام گرفته، تعیین میگردد.

تجهیزات آزمایشگاهی
تجهیزات آزمایشگاهی

تجهیزات پزشکی سرمایه ای بخش آزمایشگاه شامل موارد زیر میشود:

واحد نمونه گیری (عادی و ویژه)

 • تخت خونگیری
 • ترالی خونگیری
 • سانتریفیوژ ۲۴ شاخه
 • بن ماری ۳۷ درجه
 • شیکر هماتولوژی
 • رگ یاب یا وینوسکوپ
 • پاراوان یا پرده کنار تختی
 • الکتروشوک
 • ترالی احیاء یا اورژانس
 • پایه سرم
تجهیزات آزمایشگاه
تجهیزات آزمایشگاه

واحد بیوشیمی

 • اتوآنالایزر بیوشیمی
 • بن ماری ۶۰ درجه (حمام آب)
 • هود شیمیایی (فیوم)
 • دیونایزر
 • الکترولیت اتوآنالایزر
 • بیلیروبین متر
 • بن ماری ۳۷ درجه (حمام آب)
 • آنالایزر گازهای خونی (بلاد گاز)
 • طیف سنج نوری (اسپکتروفتومتر)
تجهیزات آزمایشگاه
تجهیزات آزمایشگاه

واحد خونشناسی (هماتولوژی)

 • اتوکواگولومتر
 • سدیمان ریدر (ESR)
 • اتوسلکانتر
 • سانتریفیوژ میکروهماتوکریت
 • شیکر هماتولوژی، سدیمان و مالنژور
 • بن ماری ۳۷ درجه (حمام آب)
تجهیزات آزمایشگاه
تجهیزات آزمایشگاه

واحد میکروبشناسی (میکروبیولوژی)

 • میکروسکوپ
 • هود لامینار
  انکوباتور یخچال دار
 • شیکر ورتکس (لوله)
 • کلونی کانتر
 • سانتریفیوژ ۳۲ شاخه
تجهیزات آزمایشگاه
تجهیزات آزمایشگاه

واحد آنالیز ادرار

 • اسپرم آنالایزر (CASA)
 • رفراکتومتر
 • میکروسکوپ دوچشمی
 • هود لامینار
 • سانتریفیوژ ۲۴ و ۳۶ شاخه
 • شیکر ورتکس (لوله)
 • بن ماری ۱۰۰ درجه (حمام آب جوش)
تجهیزات آزمایشگاه
تجهیزات آزمایشگاه

واحد ایمنی شناسی (ایمونولوژی)

 • الایزا ریدر (میکروپلیت و میکروفتومتریک)
 • میکروسکوپ نوری
 • بن ماری ۳۷ درجه (حمام آب)
 • رادیو ایمونواسی آنالایزر
 • گاماکانتر
 • اتوالکتروفورز
 • سانتریفیوژ ۲۴ و ۳۶ شاخه
 • شیکر ورتکس (لوله)
تجهیزات آزمایشگاه
تجهیزات آزمایشگاه

واحد تشخیص مولکولی (PCR)

 • اتوالکتروفورز
 • سیستم تشخیص مولکولی (Time-Real PCR)
 • بن ماری ۳۷ درجه (حمام آب)
 • شیکر ورتکس (لوله)
 • میکروسانتریفیوژ
 • انکوباتور هیبریدیزاسیون
 • هود لامینار

ملزومات پزشکی مصرفی بخش آزمایشگاه شامل موارد زیر میشود:

 • سمپلر یا نمونه گیر
 • سرسوزن
 • لوله های آزمایشگاهی
 • تیغ میکروتوم
 • ست حفاظت فردی
 • لام و لامل
 • سرنگ
 • میکروست
 • دستکش معاینه
 • ست خون
 • ست سرم

ملزومات پزشکی دیگری نیز نظیر گارو، پیپت و پوار، اسکالپل (چاقو)، نوار تست ادرار، کاغذ صافی، پنس، توری نسوز، کیسه نمونه گیری گاز، ظرفی پتری (پلیت)، گیره (ساده، بورت، کوره، حلقوی)، محیط کشت، میکرو تیوب، مثلث نسوز، قطره چکان، گیلاس و استوانه مدرج ، میکروپلیت، رک (جا لوله ای)، آبفشان، هاون چینی، چراغ بونزن (گازی) و الکلی، اسپاتول (کاردک)، لوله گیر، همزن شیشه ای، دسیکاتور (خشک کننده)، بوته چینی، شیشه ساعت، پنبه و الکل، اپلیکاتور، کیتها )تست الایزا، استخراج DNA )و محلولها و ترکیبات آزمایشگاهی وجود دارند که در بخش آزمایشگاه مورد استفاده قرار میگیرند.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید