– اسیلوسکوپ (oscilloscope)

- اسیلوسکوپ (oscilloscope) اصولا کلمه oscilloscope به معنی نوسان نما یا نوسان سنج است و این وسیله برای نمایش دوبعدی سیگنال های متغیر با زمان...
- تبلیغات -

آخرین مقالات