کار با دستگاه DC Shock

مکانیسم شوک الکتریکی دستگاه های شوک الکتریکی در فاصله زمانی چند هزارم ثانیه انرژی الکتریکی با ولتاژ بالا را تخلیه می کنند، این ولتاژ بالا...

کپنوگراف

کپنوگراف کپنوگراف (Capnograph) از دو کلمه کپنو به معني دي اکسيد کربن و گراف يه معني نمايش نمودار تشکيل شده است. فيزيولوژی در بيهوشي و بخش مراقبت...
- تبلیغات -

آخرین مقالات