ماموگرافی (mammography)

ماموگرافی سرطان پستان یکی از سرطانهای شایع است که طبق محاسبات انستیتو ملی سرطان ایالات متحده آمریکا، از هر هشت زن یک نفر در زندگی...

دستگاه سونوگرافی

    فیزیولوژی سونوگرافی یكی از روش‌های تشخیص بیماری در پزشكی است. به این روش اكوگرافی، پژواك ‌نگاری و صوت ‌نگاری هم گفته می شود. این روش...
- تبلیغات -

آخرین مقالات