جایگاه شغلی مهندسی پزشکی

0
440

جایگاه شغلی مهندسی پزشکی

– مدیر داخلی یا مدیر عامل شرکت مهندسی تجهیزات پزشکی

– مهندس یا کارشناس (ارشد ، متخصص ، خبره) فروش و بازاریابی ، مدیر فروش

– مهندس یا کارشناس‌ (ارشد ، متخصص ، خبره) بازرگانی ، مدیر بازرگانی

– مهندس یا کارشناس‌ (ارشد ، متخصص ، خبره) تعمیرات تجهیزات پزشکی در شرکت ها ، مدیر خدمات پس از فروش ، مدیر فنی

– مهندس یا کارشناس‌ (ارشد ، متخصص ، خبره) خط تولید ، مدیر تولید ، مدیر فنی

– مهندس یا کارشناس ‌(ارشد ، متخصص ، خبره) آموزش‌های تجهیزات پزشکی در شرکت ها ، دانشگاه ها و مراکز درمانی

– مهندس یا کارشناس ‌(ارشد ، متخصص ، خبره) تعمیرات تجهیزات پزشکی بیمارستان ، مسئول تجهیزات پزشکی بیمارستان

– مهندس یا کارشناس ‌(ارشد ، متخصص ، خبره) اداره مهندسی تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی (تجهیزات بیهوشی تنفسی ، الکترونیکی ، مکانیکی ، تصویربرداری ، آزمایشگاهی ، دندانپزشکی ، مصرفی و . . .)

– مهندس یا کارشناس (مسئول) اداره مهندسی تجهیزات پزشکی مدیریت درمان تأمین اجتماعی استان

– مهندس یا کارشناس (مسئول) سایر ادارات مهندسی تجهیزات پزشکی وزارتخانه‌ها و نهادهای دولتی

– مهندس یا کارشناس (ارشد ، متخصص) ارزیابی شرکت ها برای وزارت بهداشت (طرف قرارداد وزارت بهداشت)

– کارشناس (ارشد ، متخصص) یکی از ادارات اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت (ادارت مهندسی نگهداری ، کارشناسی تجهیزات پزشکی ، نظارت و ارزیابی ، نظارت بر تولید و کنترل کیفی ، تجهیزات و ملزومات آزمایشگاهی ، تجهیزات دندان پزشکی ، آمار و فضاهای اطلاعاتی)

– کارشناس (ارشد ، متخصص) یکی از واحدهای مهندسی پزشکی سازمان های و اداراتی از قبیل استاندارد و تحقیقات صنعتی ، پژوهش های علمی ‌و صنعتی ، مراکز تحقیقات علوم پزشکی و . . .

– کارشناس رسمی ‌تجهیزات پزشکی دادگستری

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید