یونیت دندانپزشکی

0
179

یونیت و صندلی دندان پزشکی ابزار اصلی کار دندانپزشکی می باشد . ورودیهاي یک یونیت شامل ترکیبی از هوا، آب و برق می باشد که با استفاده از ترکیب آنها حرکات مکانیکی ، کنترلهاي الکترونیکی و الکتریکی بکار خواهند افتاد. الکترونیک نیز در این یونیت و در بعضی از دستگاهها جایگاه ویژه اي دارد ازجمله چراغ وقسمت فرمان کابل کشی داخل یونیت وصندلی را میتوان نام برد . کیت فرمان –کیت چراغ – و کیت فرمان قسمت ساکشن وکراشوار وجام اینها معمولا الکترونیک هستند و در ولتازهاي مختلف بنا به تخصص وتجربه شرکتهاي سازنده فرق می کند .هر یونیت دندانپزشکی در قسمت برق شامل ولتاژهاي ۶ولت -۱۲ولت ۲۴ولت و۲۲۰ولت میباشد که در موقع روشن کردن برق ورودي به سر کلید قطع ووصل دستگاه واز انجا به ترانس کاهنده که داخل یونیت دکارسازي می شود میرود.( تعداد ترانسها در مدلهاي مختلف متفاوت است) و با تقسیم به قسمتهاي گفته شده با ولتاژهاي موردنظروصل می شود. ولتاژ ۱۲ولت جهت شیربرقی توربین وایرموتور وساکشن وجام می باشد. ولتاژ ۲۴ولت جهت فرمان صندلی ووصل کردن برق ۲۲۰ولت برسر موتور هاي صندلی میباشد. رله ها ودربعضی از موتورها کنتاکتوراین عمل را انجام میدهد .جام ،جهت اب براي تمیز کردن دهان مریض وکراشوار جهت ریختن اب دهان به داخل کراشوار میباشد. کار ساکشن یونیت ، مکیدن خون واب داخل دهان مریض می باشد واز یک سراهی که با رد شدن اب با سرعت زیاد وایجاد خلع درقسمت دیگر سه راهی باعث عمل مکش می گردد و تمام این اب وخون توسط شیلنگ فا ضلاب به قسمت خروجی یونیت ونها یت به فاضلاب شهر وصل می گردد. قسمت روشنايی ولامپ دستگاه با زدن شاستی لامپ ورسیدن برق مورد نظر به سوکت ولامپ یونیت روشن میگردد. جهت دیدن دندانپزشک ازعکسهاي گرفته شده از یک نگاتسکوپ کوچک در قسمت تابلت دستگاه استفاده می کند. شرکتهاي سازنده براي جلوگیري ازسوختن لامپ از یک فن استفاده مینمایند.

انواع صندلی هاي بیمار:

  1. صندلی مکانیکی
  2. صندلی نیمه هیدرولیکی
  3. صندلی الکترو مکانیکی (گیربکسی)

اجزاء اصلی صندلی عبارتند از :

  1. شاسی صندلی: سازه اصلی صندلی دندانپزشکی شاسی آن می باشد که از سه قسمت فوقانی , میانی و تحتانی تشکیل می شود . این سه قسمت توسط لوله هاي فولادي و بوش هاي برنزي نسبت به یکدیگر حرکات تا شونده و عاري از لرزش دارند فریم تحتانی و میانی نیز توسط یک فنر کشش بسیار قوي با یکدیگر مرتبط بوده و مکانیزم آن به کونه اي می باشد که شاسی همواره در بالاترین ارتفاع خود قرار داشته باشد . این موضوع ایمنی صندلی را در هنگام ایجاد اختلال در کارکرد موتورتغییر ارتفاع به شکل قابل ملاحظه اي افزایش می دهد.
  2. پشتی صندلی: پشتی صندلی دندانپزشکی معمولا از جنس فایبر گلاس و به صورت یکپارچه می باشد. پشتی صندلی توسطیک موتور که به موتور تغییر زاویه پشتی معروف است جابجا می شود روي پشتی از پارچه هاي قابل شستشو و غیر قابل اشتعال استفاده شده و همچنین سطح خارجی آن داراي انحناء و خطوط مشخصی است که از نظر ارگونومی با فیزیک بدن کاملا متناسب و مساعد می باشد.۱۵
  3. تشک صندلی : معمولا جنس روکش تشک و پشتی از چرم مخصوص است . تشک صندلی را براي دسترسی به قسمت داخلی صندلی می توان از آن جدا نمود .
  4. زیر سري : در طراحی زیر سري نیز تلاش می شود تا در حین کار لرزش آن حداقل باشد . زیر سري هاي دندانپزشکی داراي ۳درجه آزادي  (۱تغییر ارتفاع  (۲تغییر زاویه زیر سري  (۳تغییر زاویه زیر گردن می باشند.
  5. زیر دستی : زیر دستی صندلی دندانپزشکی نیز در قسمت چپ دستگاه نصب می گردد تا بیمار بتواند از قسمت راست به راحتی در روي صندلی قرار گیرد.
  6. سیستم الکتریکی و سیستم پنوماتیکی صندلی: حرکات صندلی بر حسب نوع یونیت به دو صورت کنترل می شود : ۱) سیستم الکتریکی : در داخل صندلی دو الکتروموتور قرار دارد که معمولا با ولتاز ۲۲۰ولت متناوب یا  ۲۴ولت  DCکار می کنند و باعث تغییر ارتفاع و تغییر زاویه پشتی می شود. جریان الکتریکی پس از عبور از میکروسوئیچ هاي مرتبط وارد برد اصلی کنترل صندلی می شود , یک موتور پشتی و موتور دیگر صندلی را کنترل می کنند . موتورها به اهرمی وصل هستند که با حرکت موتور این اهرم چرخیده و به جلو و عقب رفته و با برخورد زائده هاي انتهایی آن به میکروسوئیچ ها حرکت متوقف می شود. معمولا با انجام یک سري تنظیمات می توان دامنه حرکات صندلی را معین نمود . معمولا جهت اطمینان بیشتر از میکروسوئیچ ایمنی نیز استفاده می شود تا در صورتی که میکروسوئیچ اول عمل نکرد این میکروسوئیچ مدار را قطع نماید وبدین ترتیب حرکت اصلی را متوقف کند . معمولا صندلی داراي یک وضعیت صفر است . پس از اتمام جراحی بر روي بیمار با زدن این دکمه صندلی به وضعیت اولش باز گردیده و پشتی به حالت عمود قرار می گیرد تا بیمار به راحتی بتواند دهانش را در کراشوار شسته و از صندلی خارج شود . در صورت داشتن حافظه در یونیت می توان وضعیت صفر را با دادن برنامه تغییر داد ۲)سیستم حرکت صندلی سیستم پنوماتیک است که کاملا هیدرولیک بوده و با روغن کار می کنند.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید