نرم افزار میمیکس MIMICS

0
14

نرم افزار میمیکس MIMICS

ميميکس (MIMICS) يک نرم افزار تخصصي براي رشته هاي پزشکي به ويژه مهندسي زيست پزشکي است که به وسيله آن ميتوان تصاوير دريافتي از ام آر آي، سي تي اسکن و اف ام آر آي (FMRI) را در سه برش اصلي آکسيال، کرونال و ساجيتال ارائه کرد که به وسيله اين برشها ميتوان تصويري سه بعدي از عضو مورد مطالعه را جهت بارگذاري هاي نيرو و محاسبات مربوط به مقاومت مصالح و استاتيک اعضا به دست آورد. اين نرم افزار توسط کمپاني بلژيکي متريالايز در سال ۱۹۹۱ منتشر شده است. ساختمان اين کمپاني در شهر لاون بلژيک واقع شده و در سال ۱۹۹۰ نيز بنا شده است. نمايي از محيط نرم افزار در شکل زیر نشان داده شده است.

نرم افزار ميميکس قابليت هاي متعددي دارد که از جمله آنها ميتوان به امکان مش بندي در گونه هاي متفاوت، امکان انتخاب لايه هاي تصوير و نوع داده خروجي از نظر فرمت، امکان مشاهده تصوير به صورت همزمان در سه برش مختلف و مشاهده تغييرات هر يک حين انجام عمل ويرايش، امکان حذف نويز در تصوير و امکان اجراي همزمان چندين فيلتر تصويري و مشاهده تغييرات در لحظه بر مدل مربوط و غيره اشاره کرد. قابليت هاي اين نرم افزار به طراحي ها محدود نميشود؛ چرا که در انجام جراحي هايي چون جراحي عروق و اعصاب و جراحي هاي مغز مثل خارج کردن تومورها از نواحي مختلف مغز و ديگر نقاط بدن نيز کاربرد داشته و جهت به دست آوردن تصوير سه بعدي و دقيق از محل و شکل تومور به ياري پزشکان ميآيد. در اين نرم افزار ميتوان بافت نرم، عضله، عروق، اعصاب و بافت سخت را به تفکيک از يکديگر بدست آورد و مدل سه بعدي از آنها ترسيم کرد. اين نرم افزار در گروه بيومکانيک قرار ميگيرد.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید